HR & Recruitment assessments  – Organisaties Assessments bij Menea

Assessments

Past een potentieel goede kandidaat voor een functie écht bij jouw organisatie? Wil je de beste opvolger voor je bedrijf vinden? Kan een bepaalde medewerker zich zó ontwikkelen dat je hem de nieuwe rol kunt geven die je voor hem in gedachten hebt? Wil je weten of de huidige medewerkers nog wel in het nieuwe plaatje passen? Belangrijker nog, wil je weten wat mensen nodig hebben om aan nieuwe functie-eisen binnen je bedrijf te voldoen? De diverse assessments van Menea Hof bieden een duidelijk advies die je hierbij ondersteunen.

De juiste persoon op de juiste plek neerzetten?

Een selectieprocedure is doorgaans geen kort, eenvoudig traject. Je moet potentieel geschikte kandidaten vinden en op basis van cv’s en gesprekken bepalen of zij bij je organisatie passen. Omdat het aannemen van een medewerker een hele beslissing is, wil je niet over één nacht ijs gaan. Dat geldt zeker ook wanneer je een opvolger voor je bedrijf zoekt. Of op het moment dat een huidige medewerker geschikt lijkt om een andere rol in de organisatie te vervullen. Maar hoe maak je nu écht een weloverwogen keuze, zodat je de juiste persoon op de juiste plek neerzet?

Wat kan Menea Hof voor je betekenen?

De assessments van Menea Hof bieden duidelijke adviezen die je ondersteunen bij de besluitvorming. Middels wetenschappelijk gevalideerde en betrouwbare tests, vragenlijsten en simulaties geven NIP-gecertificeerde psychologen je een uitvoerig beeld van de persoon in kwestie. Op basis daarvan gaan we na in hoeverre de kandidaat beschikt over de competenties en persoonskenmerken die relevant zijn voor de functie. Daarbij hebben wij ons vooraf een gedegen beeld gevormd van de context waarin de kandidaat terechtkomt. De match tussen persoon en omgeving is immers van essentieel belang voor zijn kans van slagen in de praktijk. Om die reden kennen wij onze opdrachtgevers als geen ander en blijven we up-to-date wanneer er bij jou ontwikkelingen plaatsvinden. Onze psychologen zijn zeer ervaren en leveren heldere maatwerkrapportages met concrete adviezen. Ook doen we een uitspraak over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.

Selectieassessment

De resultaten van het Selectie-Assessment ondersteunen de besluitvorming binnen de selectieprocedure van nieuwe medewerkers. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze vorm van psychologisch onderzoek hiervoor een krachtig instrument is. Door middel van genormeerde tests, vragenlijsten en simulaties wordt een uitvoerig beeld verkregen van de kandidaat. Op basis hiervan wordt nagegaan in hoeverre hij of zij over de voor de functie relevante competenties, vaardigheden, intellectuele capaciteiten en persoonskenmerken beschikt.

Ontwikkelassessment

Organisaties en werknemers houden zich steeds bewuster bezig met de persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers. Medewerkers willen graag aan hun competenties werken, zodat ze kunnen groeien in hun huidige functie of kunnen doorgroeien naar een andere functie. Organisaties maken graag zo optimaal mogelijk gebruik van het aanwezige menselijk kapitaal. Om aan een dergelijke doorontwikkeling effectief invulling te kunnen geven, is het van belang helder te hebben welke competenties al voldoende ontwikkeld zijn en aan welke competenties men nog dient te werken.

Loopbaanassessment

Medewerkers gaan vrijwillig of noodgedwongen op zoek naar een andere functie, binnen de huidige organisatie of daarbuiten. Soms ook heeft men behoefte een opleiding te gaan volgen. Doel van het Loopbaanassessment is het bieden van ondersteuning bij het maken van keuzes. Waar liggen de kwaliteiten, interesses,
vaardigheden en wensen van de medewerker? Het Loopbaanassessment is een inventariserend onderzoek, waarbij de capaciteiten, persoonskenmerken, vaardigheden en belangstelling van de kandidaat in kaart worden gebracht. Op basis hiervan kan persoonsgericht advies worden gegeven over de toekomstige invulling van loopbaan of
studie.

Opvolgersassessment

Bij bedrijfsopvolging in familiebedrijven spelen, naast strategische, financiële en fiscale vraagstukken, emoties een grote rol. Bloedbanden, historie, familiewaarden en onderlinge verhoudingen zorgen ervoor dat de keuze voor een opvolger een impact heeft die verder reikt dan de bedrijfsbelangen. Hoewel bij de keuze voor een opvolger primair de continuïteit van de organisatie gegarandeerd moet worden, spelen bij een familiebedrijf ook gevoelsmatige aspecten en relaties binnen de familie een belangrijke rol. Het inschakelen van een extern adviseur, die vanuit een objectieve positie het opvolgingsproces kan begeleiden en emoties in goede banen kan leiden, kan om die reden een goede beslissing zijn.

Intelligentiescan

Een medewerker heeft de ambitie een opleiding te gaan volgen of ‘zwaardere’ functie te gaan uitoefenen. Vaak is de organisatie al bekend met de vaardigheden, kwaliteiten en minder sterke punten van de medewerker. Punt van twijfel kan soms zijn of hij/zij voldoende denkkracht in huis heeft voor de beoogde functie of opleiding. Een Intelligentiescan kan dan een waardevol instrument zijn om hierin meer inzicht te verschaffen.

Loopbaanscan

De loopbaanscan is geschikt voor alle medewerkers, die zich verder willen ontwikkelen in hun werk. Indien een van de onderstaande vraagstukken met betrekking tot carrière, loopbaan en functioneren op u van toepassing is kan Menea en Hof worden ingeschakeld voor het verzorgen van loopbaanbegeleiding.

Ondernemersscan

In Nederland haakt binnen drie jaar ongeveer 60% van recent gestarte ondernemers af. Het merendeel is met het bedrijf gestopt, de rest is failliet gegaan. Dat is zonde. Zonde van de tijd, de energie en het geld. Wellicht is men een ervaring rijker, maar meestal ook een illusie armer. Om de kansen op succes als ondernemer te vergroten en eventuele teleurstellingen te beperken heeft Psychologisch Adviesbureau Hof de Ondernemersscan ontwikkeld.

Weloverwogen keuzes maken met behulp van assessments?

Wil je onze grondige assessments inzetten in selectie-, opvolgings- en ontwikkelprocedures? Neem gerust contact op met Menea Hof. We bespreken de mogelijkheden graag met je.

Het is een mooi proces geweest, waarbij ik blij ben met het assessment dat wij bij jou hebben laten doen. Het voorgesprek dat we gevoerd hebben, heeft uiteindelijk geleid in een voor ons duidelijke rapportage. Ik wil je daarvoor hartelijk danken!