Overspannen arbeidsmarkt?

Met interne mobiliteit ontdek je het potentieel dat je al in huis hebt!

In deze longread

Nemen we jouw uitdagingen onder de loep; is de tijd rijp om het roer om te gooien? 

Vertellen we over de voordelen van interne mobiliteit voor jouw organisatie. 

Delen we een stappenplan, want zo breng je het in de praktijk! 


Inleiding: raak je verstrikt in de war for talent? Denk aan je eigen medewerkers!

Mede door het aanhoudende personeelstekort wordt jouw organisatie geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van talentwerving en -behoud. Het positieve bericht? Dat we lessen hebben getrokken uit eerdere crisissituaties.  

Want tijdens onzekere tijden, zo hebben we ervaren, activeren we het creatieve proces en slaan we nieuwe wegen in om toch tot de juiste oplossingen te komen. In deze longread helpen wij jou die weg te verkennen. Hoe kan jouw organisatie, in een gestreste markt, talent vinden én tegelijkertijd inzetten op behoud van het kostbaarste bezit van je organisatie, het personeelsbestand? 

Dat jouw focus verschuift, blijkt ook uit onderzoek

In 2023 verschuift de focus van HR-managers van kostenbesparingen naar betrokkenheid en behoud van medewerkers. Volgens het Talent Trends Report van Randstad, gebaseerd op enquêtes onder 900 topmanagers en HR-verantwoordelijken in 18 markten…

…Geeft 77% van de HR-managers de voorkeur aan waardecreatie boven kostenbesparingen in hun wervingsstrategie, in tegenstelling tot 45% in 2022.

…Wil 80% van de leidinggevenden een meetbare impact van talentmanagement op bedrijfsprestaties, het hoogste niveau vóór de coronapandemie. 

…Benadrukt 77% de flexibiliteit van hun personeel, een stijging van 11% ten opzichte van 2022. 

De uitdaging om het juiste talent aan te trekken wordt versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt, benoemd door 42% van de respondenten als het grootste pijnpunt. Om hiermee om te gaan, richten bedrijven zich op omscholing (76%) en investeren ze in platformen voor interne mobiliteit van talenten (56%). 

Deze uitdagingen brengt een gestreste arbeidsmarkt met zich mee

Bij de gestreste arbeidsmarkt waarin we ons nu bevinden, hoort (helaas) een verhoogde concurrentie én een tekort aan gekwalificeerd personeel. 

Herken je deze uitdagingen in jouw organisatie? 

Als je bij 3 van de 4 uitdagingen die we hieronder omschrijven op ja klikt, dan is het tijd om het roer om te gooien.  

Ik heb talent tekort

Leidt het tekort aan gekwalificeerde kandidaten ertoe dat vacatures voor bepaalde functies niet snel genoeg kunnen worden ingevuld? En groeit de werkdruk bij de medewerkers?

Mijn wervingskosten zijn te hoog

Het aantrekken van extern talent kan duur zijn. Moet je vaak concurreren met andere werkgevers door het bieden van (te) hoge salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden?

Het verloop binnen de organisatie is groot

Stappen medewerkers over naar concurrerende bedrijven die aantrekkelijkere aanbiedingen doen? Of zie je dit in de nabije toekomst gebeuren?

Er is vaak een mismatch van vaardigheden

Een traditioneel wervingsproces kan leiden tot het aannemen van kandidaten met op papier perfecte kwalificaties, maar die uiteindelijk niet goed passen binnen de organisatiecultuur of het team. Herken je dit?

Interne mobiliteit als oplossing voor jouw vacature- en uitstroomprobleem

Houdt jouw organisatie nog vaak de boot af als het gaat om interne mobiliteit? Vrees je dat dit het vacatureprobleem simpelweg verplaatst naar andere functies? Verderop in de longread weerleggen we deze gedachten en gaan we in op de voordelen die interne mobiliteit heeft te bieden. Ontdek het potentieel van je eigen medewerkers, ook wanneer er helemaal geen vacatures openstaan!  

De voordelen van interne mobiliteit voor jouw organisatie

Interne mobiliteit moedigt je medewerkers aan om boeiende uitdagingen aan te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, diverse functies en expertises te verkennen, en voortdurend te groeien in hun professionele ontwikkeling. Wij zetten de voordelen hieronder voor je op een rijtje. 

Interne mobiliteit kan een oplossing zijn voor het invullen van openstaande vacatures. In feite gaat het dan om een proces van interne verschuiving, waarbij de expertise van een medewerker in de ene functie wordt omgezet in de andere. Dat kan een verschuiving zijn naar een hoger niveau, maar het kan natuurlijk ook een horizontale verschuiving zijn: naar een andere functie met een gelijkaardig loon waar wellicht omscholing voor nodig is. 

Boeien en binden, dat werkt ook met interne mobiliteit. Interne mobiliteit kun je namelijk op een nog bredere manier benaderen. Want het hoeft niet per se te draaien om promoties of hogere salarissen. Interne mobiliteit kan ook dienen als middel om werkafwisseling te bevorderen, burnouts te voorkomen (denk aan demotie) en de mentale gezondheid van je medewerkers te waarborgen.  

Met de inzet op interne mobiliteit verhoog je het werkgeluk. Want als je inzet op het behoud van je eigen medewerkers, dan zou werkgeluk steeds hoger op de agenda moeten komen te staan. Ga met je medewerkers in gesprek: wat geeft ze een sprankel in de ogen? Waarvoor komen ze ’s ochtends met plezier hun bed uit? 

Aandacht voor interne mobiliteit biedt medewerkers kansen voor persoonlijke en professionele groei. Het stelt hen in staat nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te groeien binnen de organisatie. Zeker als je inzet op het maken van persoonlijke ontwikkelplannen. Nóg een voordeel: je hebt in kaart wie welke stappen zou kunnen nemen om ook in de toekomst lege plekken te voorkomen.  

Het werven en inwerken van externe kandidaten kan kostbaar zijn. Met de inzet van interne mobiliteit kan je kosten besparen, omdat medewerkers al bekend zijn met de organisatie en haar cultuur. Let wel: het hebben van vooroordelen over de kwaliteiten van een bepaalde medewerker ligt op de loer. Ga goed na of die ene medewerker van de receptie wellicht al wél beschikt over de benodigde diploma’s 

Medewerkers die de kans krijgen om door te groeien (of überhaupt te bewegen) binnen de organisatie zijn vaak tevredener en blijven langer in dienst. En een betere fit ontstaat doordat interne medewerkers vaak al bekend zijn met de organisatiecultuur en zo beter kunnen inspelen op de behoeften van de organisatie.  

Genoeg voordelen om op te noemen, maar hoe breng je het naar de praktijk? Scroll vooral verder!

Stappenplan: zo zet je interne mobiliteit op de kaart

Om interne mobiliteit te laten werken voor zowel je organisatie als je medewerkers, is het essentieel om weloverwogen beslissingen te nemen en een concrete aanpak te volgen. De vraag is dan: hoe bereik je dat? Wij delen een stappenplan met je! 

Stap 1
Maak een strategische personeelsplanning

Welke stappen wil de organisatie zetten over vijf, tien of zelfs vijftien jaar? Welke rollen zijn nu en worden straks onmisbaar om de beoogde organisatiestrategie uit te voeren? Op welke posities komen deze rollen voor en welke processen raken ze? Ontdek welke functies de meeste strategische waarde hebben en geef deze extra aandacht 

Stap 2
Achterhaal waarom jij een aantrekkelijke werkgever bent

Wat heeft een medewerker nodig om te willen werken bij jou als werkgever? Goed werkgeverschap is veelomvattend, maar het bieden van doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden wordt algemeen gezien als een hoofdingrediënt. Juist de kans om jezelf als medewerker te ontplooien en te ontwikkelen is vaak doorslaggevend om voor een werkgever te kiezen.  

En: zonder het leren van nieuwe vaardigheden sta je stil, ook als werkgever. Creëer daarom een lerende cultuur. Verweef de componenten reflectie en feedback binnen het werkgeverschap. Formuleer leerdoelen en geef complimenten over de leerprocessen; je stimuleert zo een growth-mindset. 

Stap 3
Identificeer ieders potentieel

Houd de vinger aan de pols en voer het goede gesprek of de continue dialoog. Wat zijn de drijfveren van jouw medewerkers? Een continue dialoog leidt uiteindelijk tot: 

  •  Een scherpere focus op de doelstellingen van medewerkers én die van jou als werkgever. 
  •  Een optimale benutting van de talenten binnen de organisatie.  
  •  Verhoogde motivatie van de medewerkers.  

Stap 4
Bied opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Na de gesprekken met je medewerkers over hun carrièredoelen (binnen de organisatie), kun je overwegen om trainingen en cursussen aan te bieden om hun professionele groei te stimuleren. Deze investering komt, zoals je natuurlijk begrijpt, niet alleen de medewerker ten goede, maar zal ook zeker voordelen opleveren voor je organisatie. 

Stap 5
Creëer een platform voor medewerkers

Op een (digitaal) platform kun je de doelen en vooruitzichten van de organisatie delen met de medewerkers. Dit verhoogt de betrokkenheid en brengt medewerkers misschien ook wel op ideeën... 

Klaar om de interne kracht van medewerkers optimaal te benutten?

Want de administratiemedewerker die middelmatig presteert, zou zomaar ineens kunnen uitblinken op de marketingafdeling. Het is aan organisaties om deze kansen te herkennen en te benutten. En daar helpen onze professionals jou graag bij. Hoe? We gaan er graag met je over in gesprek, want onze oplossingen zijn altijd op maat!  

Ken je ons nog niet? Dan stellen we ons graag even aan je voor

Menea werkt aan werkplezier. Wij zetten mensen in hun kracht, helpen hen passende keuzes te maken en dragen daarmee bij aan een optimale match tussen drijfveren, competenties en werkinhoud. Zo maken wij mensen én organisaties duurzaam wendbaar en weerbaar. 

Onze naam? Menea staat voor ‘Mens en Arbeid’ en al ruim 30 jaar zorgen we er met onze professionele, mensgerichte aanpak voor dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt. 

Wij geloven in de human flow. Dat betekent: mensen die positieve energie voelen, in hun privéleven en op het werk. Onze ervaring heeft ons geleerd: organisaties putten kracht uit mensen die positief en bevlogen zijn. Wij zorgen daarom voor duurzame inzetbaarheid en denken mee op het HR-domein. 

Hoe wij dat doen 

De professionals van Menea werken slim, snel en onafhankelijk. We geloven in persoonlijke aandacht en slaan altijd de brug tussen innovatie en vakmanschap. Menea leeft zich in de verschillende en specifieke vraagstukken van werkgevers en medewerkers in. We leveren altijd een maatwerkoplossing.  

Menea, zet in beweging