Privacyverklaring Menea Groep BV


Voorwoord

De Menea Groep heeft voor het goed kunnen uitvoeren van haar dienstverlening, persoonsgegevens
tot haar beschikking en draagt door de aard van het werk bij tot het creëren van nieuwe
persoonsgegevens. Het ontvangen, verwerken, beheren en gebruiken van deze persoonsgegevens
willen wij op een vertrouwenwekkende wijze uitvoeren. De Menea Groep bestaat uit de drie
onderdelen Menea BV, Psychologisch Adviesbureau Menea Hof BV, Menea Deta BV.
Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren hoe we met deze persoonsgegevens omgaan
en geeft een handvat om iets te ondernemen omtrent de gegevens die over jou geregistreerd staan
bij (onderdelen van) de Menea Groep.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • Menea Groep BV (hierna te noemen Menea)
 • Archimedesbaan 18K, 3439 ME Nieuwegein
 • info@menea.nl; 030 – 602 00 00

Het gebruik van persoonsgegevens door Menea

Menea verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via
de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via
derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Menea verwerkt een aantal basis persoonsgegevens dat kan worden aangevuld met extra
persoonsgegevens bij de uitvoer van specifieke diensten.
Digitale contactformulieren (websites)

 • Naam;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Bedrijfsnaam waar je werkzaam bent (indien van toepassing).
  Basis persoonsgegevens bij het verlenen van diensten:
 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Gegevens over jouw dienstverband of arbeidsverleden;
 • Opleidingsgegevens;
 • Gegevens en rapportages rondom jouw traject;
 • Gespreksverslagen;