Duurzame inzetbaarheid

Maak de organisatie wendbaar en weerbaar

Als werkgever wil je de organisatie in meerdere opzichten vitaal houden. Zeker daar waar het de medewerkers betreft. Alleen als ze competent, fit én gemotiveerd zijn, vormen ze echte meerwaarde voor de organisatie. Duurzaam inzetbaar dus, maar hoe creëer je continue ontwikkeling en beweging bij medewerkers? Je gaat voor een structurele en duurzame aanpak. 

Zo blijft de organisatie wendbaar en weerbaar

De vinger aan de pols houden, dat is de eerste stap naar een organisatie mét vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. Waar staat iemand in zijn of haar carrière en waar wil iemand naartoe? Wat kan de organisatie daarin betekenen? Is er nog een match?  

Afhankelijk van de vraag kunnen de professionals van Menea helpen met: 

“De gesprekken vinden plaats in een open sfeer en met kundige mensen. Menea weet goed in te spelen op onze vraag doordat ze in het voortraject op de juiste knoppen drukken.”  

Cedeo – onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Individueel vervolgtraject?

Op basis van de conclusies en het advies uit het loopbaanadviesgesprek kan een medewerker behoefte hebben aan een vervolgtraject, in de vorm van individuele begeleiding, coaching, of een medewerker heeft al een duidelijk doel voor ogen. Afhankelijk van de vraag en het advies kunnen in deze coaching de volgende thema’s centraal staan:

Menea kan ook jouw organisatie helpen bij het creëren en behouden van duurzame inzetbaarheid. Neem gerust contact met ons op. We bespreken de mogelijkheden graag met je.
Zelfontwikkeling

Klaar om talenten te ontdekken en te ontwikkelen? 

Wil jij het aanwezige talent binnen de organisatie ten volste benutten? Neem gerust contact op met Menea. We bespreken de mogelijkheden graag met je.