Spoor 2 re-integratie 

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden bij een andere werkgever

Wanneer een van jouw medewerkers langdurig arbeidsongeschikt is en er geen mogelijkheid (meer) is voor een terugkeer binnen de organisatie, zal er gezocht moeten worden naar een passende functie bij een nieuwe werkgever. De professionals van Menea ondersteunen jou en de medewerker graag met het vinden van werk buiten de organisatie.

Hulp bij re-integratie spoor 2

De medewerker gaat samen met één van onze loopbaancoaches op zoek naar een goede, structurele oplossing. Onze ervaren coaches zetten elk individu centraal, en met hun kennis van de arbeidsmarkt zorgen ze voor de kortste weg naar duurzaam werk. 

Naast dat je zorgen hebt om de betreffende medewerker, brengt de Wet verbetering poortwachter ook verplichtingen en kosten met zich mee. Aan het einde van de loondoorbetalingsperiode krijg je bijvoorbeeld te maken met een toetsing door het UWV van het re-integratieverslag. Menea ontzorgt jou met een pragmatisch traject en het leveren van een compleet dossier. 

“Ik vind het heel belangrijk dat duidelijk is waar alle kosten vandaan komen. Menea specificeert dit naar mijn mening voldoende en is heel transparant over deze zaken, heel prettig vind ik dat.”

Cedeo – onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Hulp nodig bij een re-integratietraject?

Wil jouw organisatie ontzorgd worden bij re-integratie? We gaan graag in gesprek om te kijken waar de coaches van Menea kunnen inspringen om een re-integratietraject succesvol – zowel voor de werkgever als medewerker – af te ronden. 

Menea zet in beweging