Mediation

Voor elk conflict is er een oplossing.

Verschillen jij en een medewerker van inzicht over het functioneren of loopt de samenwerking niet naar wens? Is er bijvoorbeeld onenigheid over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst? Soms is de inzet van een onafhankelijke partij nodig om tot een oplossing te komen.  

Een verstoorde werkrelatie oplossen

Met behulp van mediation zijn er meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De MfN-geregistreerde mediators van Menea helpen je deze te vinden. Want wat er ook is gebeurd, er is sprake van een gespannen werksfeer.

Wat je wilt voorkomen is dat een medewerker niet meer weet hoe het verder moet en zich daarom ziekmeldt. Een rechterlijke procedure wil je liever ook voorkomen. De vraag is: hoe los je zulke spanningen in de werkrelatie op? 

“We denken al voorzichtig na over een vervolgtraject en Menea is dan de eerste die we gaan benaderen.”

Cedeo – onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Dit kan Menea voor je betekenen

Voor vrijwel elk geschil bestaat een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar wanneer je in een conflict verwikkeld bent, zie je de oplossing vaak niet. Daarbij kunnen onze gekwalificeerde mediators je helpen. Bij aanvang van het mediationproces sluiten de partijen samen met de mediator een overeenkomst af: een afspraak om te proberen het conflict op te lossen.  

Het uitgangspunt is dat de partijen vrijwillig het proces instappen en vertrouwelijk met alle besproken zaken omgaan. De mediator schept een situatie waarin de partijen op een respectvolle manier kunnen opkomen voor hun eigen belangen. 

Behoefte aan een effectieve conflictoplossing? 

Streef je naar een win-win uitkomst van een geschil, waarbij de partijen zélf bepalen hoe de oplossing eruitziet? Neem gerust contact op. We bespreken de mogelijkheden graag met je.