Assessments en testen

Met inzicht kom je verder!

Past een kandidaat écht bij jouw organisatie? Of kan een bepaalde medewerker zich verder ontwikkelen en worden herplaatst in de organisatie? Wil je weten wat medewerkers nodig hebben om aan nieuwe functie-eisen binnen je bedrijf te voldoen? Of ben je benieuwd naar de aanwezige talenten in je organisatie en hoe je op individueel niveau zorgt dat deze tot hun recht komen? Dat zijn stuk voor stuk belangrijke vragen, want de medewerkers vormen jouw belangrijkste kapitaal.  

Daarom biedt Menea in samenwerking met Psychologisch Adviesbureau Hof verschillende gerichte assessments en testen aan, zodat je helemaal zeker van je zaak bent.  

De juiste persoon op de juiste plek neerzetten?

Een selectieprocedure is doorgaans geen kort, eenvoudig traject. Je moet potentieel geschikte kandidaten vinden en op basis van cv’s en gesprekken bepalen of zij bij de organisatie passen. Omdat het aannemen van een medewerker een grote beslissing is, wil je niet over één nacht ijs gaan.  

Maar hoe maak je nu écht een weloverwogen keuze, zodat je de juiste persoon op de juiste plek neerzet? 

Menea maakt gebruik van diverse tools en testen. Deze zijn echt up-to-date en nuttig in het traject. Het is niet testen om het testen, het voegt echt iets toe. Samen met de persoonlijke benadering zorgt dit voor een waardevol traject.” 

Cedeo – onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Dit kunnen Menea en Hof voor de organisatie betekenen

De assessments en testen van Menea en Hof bieden duidelijke adviezen die jouw organisatie ondersteunen bij de besluitvorming. Door de inzet van wetenschappelijk gevalideerde en betrouwbare testen, vragenlijsten en simulaties geven NIP-gecertificeerde psychologen je een uitvoerig beeld van de persoon in kwestie. Op basis daarvan gaan we na in hoeverre de kandidaat beschikt over de competenties en persoonskenmerken die relevant zijn voor de functie.  

Daarbij hebben wij ons vooraf een gedegen beeld gevormd van de context waarin de kandidaat terechtkomt. De match tussen persoon en omgeving is immers van essentieel belang voor zijn kans van slagen in de praktijk. Ook wanneer er in de organisatie ontwikkelingen plaatsvinden, houden we de vinger aan de pols.  

Onze psychologen zijn zeer ervaren en leveren heldere maatwerkrapportages met concrete adviezen. Ook doen we een uitspraak over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie. 

Bekijk hieronder de verschillende soorten assessments en testen die we aanbieden. 

De assessments en testen van Menea en Hof

De resultaten van het selectieassessment ondersteunen de besluitvorming binnen de selectieprocedure van nieuwe medewerkers. Daarvoor is deze vorm van psychologisch onderzoek een krachtig instrument, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Door middel van genormeerde testen, vragenlijsten en simulaties wordt een uitvoerig beeld verkregen van de kandidaat. Op basis hiervan wordt nagegaan in hoeverre de medewerker beschikt over de voor de functie relevante competenties, vaardigheden, intellectuele capaciteiten en persoonskenmerken. 

Lees meer

Organisaties en werknemers houden zich steeds bewuster bezig met de persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers. Medewerkers willen graag aan hun competenties werken, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun huidige functie of kunnen doorgroeien naar een andere rol. Organisaties maken graag zo goed mogelijk gebruik van het aanwezige menselijk kapitaal.  

Om effectief invulling te kunnen geven aan een dergelijke doorontwikkeling, is het van belang helder te hebben welke competenties al voldoende ontwikkeld zijn en aan welke competenties nog moet worden gewerkt. 

Lees meer

Medewerkers gaan vrijwillig of noodgedwongen op zoek naar een andere functie, binnen de huidige organisatie of daarbuiten. Soms ook bestaat de behoefte een opleiding te gaan volgen. Doel van het loopbaanassessment is het bieden van ondersteuning bij het maken van keuzes. Waar liggen de kwaliteiten, interesses, vaardigheden en wensen van de medewerker?  

Het loopbaanassessment is een inventariserend onderzoek, waarbij de capaciteiten, persoonskenmerken, vaardigheden en belangstelling van de kandidaat in kaart worden gebracht. Op basis hiervan kan persoonsgericht advies worden gegeven over de toekomstige invulling van loopbaan of studie. 

Lees meer

Bij bedrijfsopvolging in familiebedrijven spelen, naast strategische, financiële en fiscale vraagstukken, emoties een grote rol. Bloedbanden, historie, familiewaarden en onderlinge verhoudingen zorgen ervoor dat de keuze voor een opvolger een impact heeft die verder reikt dan de bedrijfsbelangen.  

Een extern adviseur kan vanuit een objectieve positie het opvolgingsproces begeleiden en emoties in goede banen leiden. Deze professional geeft zijn advies in de vorm van een opvolgersassessment. 

Lees meer

Een medewerker heeft de ambitie een opleiding te gaan volgen of een ‘zwaardere’ functie te gaan uitoefenen. Vaak is de organisatie al bekend met de vaardigheden, kwaliteiten en minder sterke punten van de medewerker. Punt van twijfel kan soms zijn of de medewerker voldoende denkkracht in huis heeft voor de beoogde functie of opleiding. Een intelligentiescan kan dan een waardevol instrument zijn om hierin meer inzicht te verschaffen. 

Lees meer

De loopbaanscan is geschikt voor alle medewerkers die zich verder willen ontwikkelen in hun werk. Indien een van de onderstaande vraagstukken met betrekking tot carrière, loopbaan en functioneren op de organisatie van toepassing is, kan Menea worden ingeschakeld voor het verzorgen van loopbaanbegeleiding. 

Lees meer

In Nederland haakt binnen drie jaar ongeveer 60% van recent gestarte ondernemers af. Het merendeel is met het bedrijf gestopt, de rest is failliet gegaan. Dat is zondevan de tijd, de energie en het geld. Wellicht is men een ervaring rijker, maar meestal ook een illusie armer. Om de kansen op succes als ondernemer te vergroten en eventuele teleurstellingen te beperken heeft Psychologisch Adviesbureau Hof de ondernemersscan ontwikkeld. 

Lees meer

Weloverwogen keuzes maken met behulp van assessments? 

Wil je onze assessments en testen inzetten in selectie-, opvolgings- en ontwikkelprocedures? Neem gerust contact met ons op. We bespreken de mogelijkheden graag met je.