Spoor 1 re-integratie

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden binnen jouw organisatie.

De terugkeer van een medewerker binnen de organisatie staat bij re-integratie spoor 1 centraal. Het kan dan gaan om de oude, dan wel een aangepaste óf een andere functie. In alle gevallen leggen de loopbaancoaches van Menea de focus op het hervinden van het werkgeluk.  

Onderzoek wat wél mogelijk is

In een 1e spoortraject kijken we naar welke mogelijkheden er zijn om de medewerker terug te laten keren in de organisatie. Wellicht in de huidige functie, maar het is ook goed mogelijk dat een andere beschikbare functie beter past.  

Bij een re-integratietraject zijn verschillende partijen betrokken met eigen taken of plichten. Menea wil de organisatie zoveel mogelijk ondersteunen en ontzorgen om aan de Wet verbetering poortwachter te voldoen. We maken bijvoorbeeld een concreet plan van aanpak. Zo is het ook voor het UWV duidelijk wat er precies is gedaan voor een succesvolle re-integratie.  

“In de voorgesprekken werd er goed geluisterd naar onze wensen en werd er op een constructieve manier besproken wat de mogelijkheden waren.” – Over de persoonlijke begeleiding die Menea biedt. 

Het voordeel van de inzet van een onafhankelijke loopbaancoach

Als werkgever heb je naast de zorgen over wettelijke verplichtingen ook zorgen om de medewerker in kwestie. Door de inzet van een onafhankelijke loopbaancoach vergroot je de kansen op een snellere en meer succesvolle terugkeer van de medewerker. Onze coaches luisteren goed naar ieder specifiek vraagstuk en zetten elk individu centraal. Ze brengen het vertrouwen dat het goed komt, want dat komt het ook! 

Hulp bij re-integratie spoor 1? 

Wil jouw organisatie ontzorgd worden bij re-integratie? We gaan graag in gesprek om te kijken waar de coaches van Menea kunnen inspringen om een re-integratietraject succesvol – zowel voor de werkgever als medewerker – af te ronden.