Hof: Psychologisch adviesbureau

Voor onafhankelijke assessments

Psychologisch adviesbureau Hof is een onafhankelijk bureau dat zich sinds 1948 beweegt op het brede terrein van personeelsmanagement.  

De basis van onze dienstverlening wordt gevormd door assessments. Onze NIP gecertificeerde arbeids- en organisatiepsychologen zijn gespecialiseerd in het analyseren en inventariseren van talent en groeikansen van medewerkers, teams en organisaties. Hof geeft inzicht en helpt jouw organisatie om het (groei)potentieel van de medewerkers maximaal te benutten. 

Zo gaat Hof te werk

We adviseren op basis van feiten, in duidelijke taal én met respect voor de belangen van deelnemers, opdrachtgevers en andere stakeholders. Hierdoor zijn onze adviezen accuraat, begrijpelijk, bruikbaar en toekomstgericht. Wij putten uit een zeer ruim assessmentinstrumentarium, geheel geselecteerd op basis van goede psychometrische kwaliteiten. 

Menea maakt gebruik van diverse tools en testen. Deze zijn echt up-to-date en nuttig in het traject. Het is niet testen om het testen, het voegt echt iets toe. Samen met de persoonlijke benadering zorgt dit voor een waardevol traject.” 

Cedeo – onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Assessments en scans van Hof

Onze assessments en scans vormen de centrale instrumenten van Hof. Door deze testen en vooral ook door de juiste uitleg bij de resultaten, geven onze geaccrediteerde psychologen inzicht in talenten en groeikansen van medewerkers. 

Welke vraagstukken spelen er binnen jouw organisatie?

Past een potentieel goede kandidaat voor een functie écht bij jouw organisatie? Wil je de beste opvolger voor je bedrijf vinden? Kan een bepaalde medewerker zich zó ontwikkelen dat je hem de nieuwe rol kunt geven die je voor hem in gedachten hebt? Hoe wendbaar ben je op de arbeidsmarkt? Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren? Welk soort werk maakt jou écht bevlogen? 

Uiteindelijk gaat het bij Hof om inzicht in gedrag, persoonlijkheid, drijfveren, intelligentie, potentieel of ondernemerschap. Een greep uit onze instrumenten:  

De resultaten van het selectieassessment ondersteunen de besluitvorming binnen de selectieprocedure van nieuwe medewerkers. Daarvoor is deze vorm van psychologisch onderzoek een krachtig instrument, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Door middel van genormeerde testen, vragenlijsten en simulaties wordt een uitvoerig beeld verkregen van de kandidaat. Op basis hiervan wordt nagegaan in hoeverre de medewerker beschikt over de voor de functie relevante competenties, vaardigheden, intellectuele capaciteiten en persoonskenmerken. 

Lees meer

Organisaties en werknemers houden zich steeds bewuster bezig met de persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers. Medewerkers willen graag aan hun competenties werken, zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun huidige functie of kunnen doorgroeien naar een andere rol. Organisaties maken graag zo goed mogelijk gebruik van het aanwezige menselijk kapitaal.  

Om effectief invulling te kunnen geven aan een dergelijke doorontwikkeling, is het van belang helder te hebben welke competenties al voldoende ontwikkeld zijn en aan welke competenties nog moet worden gewerkt. 

Lees meer

Medewerkers gaan vrijwillig of noodgedwongen op zoek naar een andere functie, binnen de huidige organisatie of daarbuiten. Soms ook bestaat de behoefte een opleiding te gaan volgen. Doel van het loopbaanassessment is het bieden van ondersteuning bij het maken van keuzes. Waar liggen de kwaliteiten, interesses, vaardigheden en wensen van de medewerker?  

Het loopbaanassessment is een inventariserend onderzoek, waarbij de capaciteiten, persoonskenmerken, vaardigheden en belangstelling van de kandidaat in kaart worden gebracht. Op basis hiervan kan persoonsgericht advies worden gegeven over de toekomstige invulling van loopbaan of studie. 

Lees meer

Bij bedrijfsopvolging in familiebedrijven spelen, naast strategische, financiële en fiscale vraagstukken, emoties een grote rol. Bloedbanden, historie, familiewaarden en onderlinge verhoudingen zorgen ervoor dat de keuze voor een opvolger een impact heeft die verder reikt dan de bedrijfsbelangen.  

Een extern adviseur kan vanuit een objectieve positie het opvolgingsproces begeleiden en emoties in goede banen leiden. Deze professional geeft zijn advies in de vorm van een opvolgersassessment. 

Lees meer

Een medewerker heeft de ambitie een opleiding te gaan volgen of een ‘zwaardere’ functie te gaan uitoefenen. Vaak is de organisatie al bekend met de vaardigheden, kwaliteiten en minder sterke punten van de medewerker. Punt van twijfel kan soms zijn of de medewerker voldoende denkkracht in huis heeft voor de beoogde functie of opleiding. Een intelligentiescan kan dan een waardevol instrument zijn om hierin meer inzicht te verschaffen. 

Lees meer

De loopbaanscan is geschikt voor alle medewerkers die zich verder willen ontwikkelen in hun werk. Indien een van de onderstaande vraagstukken met betrekking tot carrière, loopbaan en functioneren op de organisatie van toepassing is, kan Menea worden ingeschakeld voor het verzorgen van loopbaanbegeleiding. 

Lees meer

In Nederland haakt binnen drie jaar ongeveer 60% van recent gestarte ondernemers af. Het merendeel is met het bedrijf gestopt, de rest is failliet gegaan. Dat is zondevan de tijd, de energie en het geld. Wellicht is men een ervaring rijker, maar meestal ook een illusie armer. Om de kansen op succes als ondernemer te vergroten en eventuele teleurstellingen te beperken heeft Psychologisch Adviesbureau Hof de ondernemersscan ontwikkeld. 

Lees meer

Hof inschakelen om jouw vraagstuk op te lossen? 

Neem gerust contact met ons op. We bespreken de mogelijkheden graag met je!

Menea zet in beweging