Arbeidsdeskundig onderzoek

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden binnen jouw organisatie.

Wat zijn de interne en externe re-integratie mogelijkheden van een medewerker die langdurig ziek is? Dat wordt bij een arbeidsdeskundig onderzoek binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving in kaart gebracht.  

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Een organisatie kan op verschillende momenten baat hebben bij de inzet van een arbeidsdeskundige. Bijvoorbeeld wanneer een van de medewerkers langdurig uitvalt door ziekte of een ongeval. Een arbeidsdeskundige kijkt dan samen met jou en de werknemer hoe de medewerker kan re-integreren. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter moet er namelijk worden bekeken hoe de medewerker kan re-integreren.  

“De vooraf gestelde doelen zijn gehaald.” Cedeo – onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Deze vragen worden beantwoord in een arbeidsdeskundig onderzoek

Na beantwoording van deze vragen geeft de arbeidsdeskundige advies over de vervolgstappen in het re-integratieproces. 

Zo gaat een arbeidsdeskundige van Menea te werk

Er vinden verschillende gesprekken – zowel individueel als gezamenlijk – plaats met de werkgever en de werknemer. Indien nodig heeft de arbeidsdeskundige ook nog overleg met de bedrijfsarts. Op basis van het belastbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts onderzoekt de arbeidsdeskundige in hoeverre het (eigen) werk passend is of passend gemaakt kan worden. Is dit niet het geval dan adviseert de arbeidsdeskundige over de mogelijkheden buiten de organisatie. De gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats op de werkplek. In de arbeidsdeskundige rapportage die hieruit volgt, worden de conclusies en adviezen over de re-integratiemogelijkheden beschreven.  

Goed om te weten 

Menea heeft vaste, gecertificeerde, register arbeidsdeskundigen in dienst. Bij meerdere arbeidsdeskundige onderzoeken ben je verzekerd van een vaste arbeidsdeskundige die de organisatie al heeft leren kennen.  

Jouw organisatie kan een arbeidsdeskundige ook inzetten vanwege zijn of haar kennis op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Arbeidsdeskundigen doen bijvoorbeeld ook werkplekonderzoek of inzetbaarheidsonderzoek. Deze onderzoeken kunnen bijdragen aan het verbeteren van het werkvermogen van medewerkers. 

Meer over 

Wil je meer weten over een arbeidsdeskundig onderzoek? Of wil je een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren? Neem gerust contact met ons op.