Teamontwikkeling

Als je beter wil samenwerken en communiceren binnen de organisatie

Bedreven medewerkers vormen niet per definitie een goed team… Want wordt er wel goed en efficiënt samengewerkt? Of kunnen hier nog wel wat stappen in worden gezet? Teamontwikkeling kun je zien als een middel om samen een doel te bereiken. Bijvoorbeeld: effectievere communicatie, betere prestaties leveren, klanten persoonlijker bedienen of sneller inspelen op verandering.  

Zonder ontwikkeling geen team

Menea biedt trainingen aan die inzicht geven in communicatiestijlen, samenwerkingsvormen en de samenstelling van teams – dit alles in relatie tot het beoogde doel. Iedere organisatie heeft andere doelstellingen, daarom kiezen we altijd voor maatwerk. We bespreken wat je wil verbeteren, waarna de inhoud van de training in overleg bepaald wordt. Onze experts zijn ervaren en hanteren een mensgerichte aanpak.  

“Ik ben zeer te spreken over de manier waarop vooraf wordt vastgesteld wat onze leerbehoeftes zijn. Er wordt echt maatwerk geboden door goed te luisteren en het advies hieraan vervolgens aan te passen.”

Cedeo – onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek

Management Drives

Management Drives is een methodiek die verschillende drijfveren van medewerkers zichtbaar maakt. Onze experts maken geregeld gebruik van deze methodiek om te voorspellen hoe een team of persoon kennis, vaardigheden en competenties inzet. Management Drives maakt het mogelijk om drijfveren, gedragingen, culturen en ontwikkelingen weer te geven en met elkaar te verbinden om zo tot een beter presterend en hechter team te komen.  

HR advies
HR advies

Interesse in begeleiding bij teamontwikkeling? 

Als je beter wil samenwerken en communiceren binnen de organisatie, neem dan gerust contact op met Menea. We bespreken de mogelijkheden graag met je.