Mens & Werk – Organisaties Mediation

Mediation

Is er sprake van een werkgerelateerd conflict binnen een samenwerking? Wil je dat deze relatie niet onnodig wordt beschadigd? En vind je het belangrijk om de baas te blijven over de oplossing van het geschil? Bij mediation zijn meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De gekwalificeerde en MfN-geregistreerde mediators van Menea helpen je deze te vinden.

Last van een verstoorde werkrelatie?

Er is iets voorgevallen dat je niet meer met elkaar kunt uitpraten. Binnen de specifieke situatie is een vertrouwensbreuk ontstaan. Misschien heb je iets gevraagd wat de ander niet wilde doen. Of de ander heeft zich niet aan zijn woord gehouden. Wat er ook is gebeurd, er is nu sprake van een gespannen werksfeer. En anderen hebben daar last van. Wat je wilt voorkomen is dat een werknemer niet meer weet hoe het verder moet en zich daarom ziek meldt. Ook wil je natuurlijk liever niet naar de rechter. De vraag is: hoe los je zulke spanningen in de werkrelatie op?

Wat kan Menea voor je betekenen?

Voor vrijwel elk geschil bestaat een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar wanneer je in een conflict verwikkeld bent, zie je de oplossing vaak niet. Daarbij kunnen onze gekwalificeerde mediators je helpen. Bij aanvang van het mediationproces sluiten de partijen samen met de mediator een mediationovereenkomst af: een afspraak om te trachten het conflict op te lossen. Het uitgangspunt is namelijk dat de partijen vrijwillig het proces instappen en vertrouwelijk met alle besproken zaken omgaan. De mediator stimuleert de partijen om te overleggen, waarbij niet de formele standpunten, maar hun belangen centraal staan. De uitkomst wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Interesse in effectieve conflicthantering?

Streef je naar een win-win uitkomst van het geschil, waarbij de partijen zélf bepalen hoe de oplossing eruit ziet? Neem gerust contact op met Menea. We bespreken de mogelijkheden graag met je.

We hebben een zeer prettige ervaring met Menea, zij verzorgen onze verzuim en re-integratie sinds eind 2012, we kunnen ons niet meer indenken hoe het was voor die tijd.