Ontwikkeling bedrijf en medewerker

Ontwikkeling bedrijf en medewerker

Momenteel is een aantal sectoren volop in beweging; denk aan de energiesector, de bancaire sector of de tabaksindustrie. Door economische en politieke ontwikkelingen gebeurt er veel en zitten directies ineens omhoog met hun personeel. Iets waar ze eerder nooit last van hadden of over nadachten. Ook medewerkers zelf niet. Zij gingen ervan uit tot aan hun pensioen te blijven, vaak vastgeketend aan de gouden kettingen van gunstige arbeidsvoorwaarden en verworvenheden.

Waarom preventieve mobiliteit de oplossing kan zijn

Maar ook organisaties die niet voor grote veranderingen staan, hebben te maken met dit soort HR-problematiek. Misschien minder zichtbaar, maar ze sluimeren wel. Directies zijn zich vaak te weinig bewust dat ontwikkelingen in hun organisatie ook effect hebben op hun medewerkers. Als een bedrijf zich ontwikkelt, en de medewerker zelf ontwikkelt niet mee, dan komt iemand gaandeweg op achterstand te staan. Het is dan wachten op de klap.

Investeren in personeelsbeleid

Zou je dit soort problemen niet kunnen voorkomen? Natuurlijk wel, maar helaas gaan veel bedrijven nog steeds mee met de waan van de dag: productie die op korte termijn moet worden gedraaid. En personeelsbeleid is iets wat dan op het laatste plan komt. Als je je personeel wel serieus neemt, is een lange termijn visie nodig. En daar moet je in investeren en moeite voor doen.

Betrokkenheid, enthousiasme en minder ziekteverzuim

Bedrijven die wel investeren om hun mensen goed in hun vel te laten zitten, plukken daar meteen de vruchten van. Ze hebben personeel in huis dat gemotiveerd is. Wat je dan terugkrijgt? Precies wat je als organisatie wilt: betrokkenheid en enthousiasme én minder ziekteverzuim. Erg ingewikkeld hoeft dat niet te zijn. Met een mooi woord noemen we dat preventieve mobiliteit. Je laat medewerkers in beweging komen, voordat het te laat is. Samen kijk je naar de mogelijkheden, waardoor mensen langer en gelukkiger doorwerken. Daar zit ‘m de crux.

Gebruik de juiste brandstof

Vergelijk het met een prachtige Lamborghini of Ferrari. Als je er de verkeerde brandstof ingooit, rijdt hij niet. Je komt nergens met die auto en hij blijft op de oprit staan. Zo is het ook met personeel. Als je echt met ze in gesprek gaat, komen ze er vaak achter dat er ook andere mogelijkheden zijn in hun werk om brandstof uit te halen.

Gesprekken als wake up call

In mijn gesprekken met medewerkers maak ik duidelijk dat ze zich verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door een opleiding te volgen, om zo kennis en intelligentie te stimuleren, of door hun welzijn op de werkplek te verbeteren. Voor veel mensen zijn onze gesprekken een soort wake up call. Waar ben ik mee bezig? Past een andere functie misschien beter bij mij, wil ik weg bij dit bedrijf, of wil ik nog een aantal jaren mee?

Loopbaanscan als hulpmiddel

Een goed hulpmiddel is een loopbaanscan; een online test, gevolgd door een aantal gesprekken die iemand helpt achter zijn kwaliteiten, motivatie en drijfveren te komen. Vaak een startpunt voor een actieplan, die de persoon zelf onderneemt. Samen bepaal je het doel, maar iemand zit zelf achter het stuur, maakt zijn eigen keuzes, ontdekt zijn eigen pad. Ik laat mensen nadenken, zodat ze een goed beeld krijgen van hun eigen benodigde brandstof, maar uiteindelijk hebben ze zelf de autonomie om hun eigen lot te bepalen. Soms komen ze tot de conclusie dat ze ergens anders beter tot hun recht komen, wellicht in een andere functie of in een ander bedrijf.

Dat gun ik iedereen!

Zelf heb ik ook voor dit soort keuzes gestaan, vaak maakte ik ze halfslachtig. Tot ik in 2003 heel ik bewust, voor de volle 100%, voor dit werk koos. Meteen merkte ik dat alles op zijn plek viel. Ik zag de grote lijn, snapte het verhaal. Dat is mijn grootste succes geweest en dat gun ik iedereen. Als mensen bewust keuzes maken, neemt hun energie toe en komen ze in beweging!

Joop Cuypers is coach, loopbaanadviseur en arbeidsdeskundige bij Menea

Duurzame inzetbaarheid in de industrie

Outsourcing naar lagelonenlanden, verregaande automatisering en de mechanisering van processen zijn momenteel dé trends in de Nederlandse (maak)industrie. De uitdaging is om de producten die we in Nederland produceren betaalbaar te houden. Hiervoor zijn gezonde medewerkers nodig die plezier in hun werk hebben, met een laag ziekteverzuim en een hoge productiviteit. 

Dat aanlokkelijke doel bereik je echter niet zonder de nodige obstakels. Want hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat een productiemedewerker in een betonfabriek ook na zijn vijftigste nog gezond en vitaal naar zijn werk gaat? En hoe stimuleer je de bereidheid van mensen om te leren, zeker wanneer ze niet dolenthousiast over hun baan zijn? Om nog te zwijgen over schuldenproblematiek, die juist onder mensen met praktische beroepen relatief vaak voorkomt…

Om directeuren, (HR-)managers en andere betrokkenen in de industrie met deze problematiek te ondersteunen delen we in dit document onze best practices.  

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen Menea?

Overspannen arbeidsmarkt? Met interne mobiliteit ontdek je het potentieel dat je al in huis hebt!