Verzuim bestrijden met werkplezier

‘Onze medewerkers zijn de kracht van de organisatie’, daar kun jij je als leidinggevende vast in vinden. Maar wist je dat de bedrijfscultuur voor een groot deel bepaalt in welke mate medewerkers betrokken zijn én blijven? Hoe beter die match is, des te meer werkplezier iemand ervaart. En dat heeft weer invloed op onder andere de verzuimcijfers.

Mensen die gelukkig zijn op hun werk... vinden meer betekenis in hun werk laten meer betrokkenheid en gedrevenheid zien kunnen conflicten beter oplossen nemen minder vaak ziekteverlof op  kunnen beter omgaan met — en herstellen van — werkbelasting zijn minder geneigd om over te stappen naar een andere organisatie 

Wil je meer grip op het ziekteverzuim binnen jouw organisatie? Zet dan in op het welzijn en werkplezier van je medewerkers. Hoe je dat doet, lees je in deze longread: 

Onmisbare elementen voor een effectieve amplitiestrategie

Wat inzetten op amplitie jouw organisatie oplevert

Werk maken van amplitie:
zo begin je!

Hoeveel verzuimen we gemiddeld – en waar komt dat door?

In heel 2023 daalde het langdurig verzuim met 14% ten opzichte van het jaar ervoor. Het landelijke percentage ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8%. De daling gold voor alle sectoren, maar met name in de industrie en bouw. In de zorg bleef het verzuimpercentage nagenoeg gelijk.  Uitzondering is het onderwijs: daar was het verzuimpercentage in het derde kwartaal van 2023 nog altijd hoger dan in de coronaperiode.  

Hoewel er dus over het algemeen genomen minder mensen ziek zijn, is dat niet alleen maar goed nieuws. Er zijn namelijk grote zorgen over de hoeveelheid psychisch verzuim. In 2023 waren er 2,9 miljoen verzuimdagen met psychische klachten en dat kost de Nederlandse samenleving ruim 1 miljard euro op jaarbasis. Psychisch verzuim komt vooral veel voor in het onderwijs, de zorg en zakelijke dienstverlening.  

De meest gehoorde boosdoener: een verstoorde werk-privébalans. De oorzaak is in veel gevallen de hoge werkdruk, bijvoorbeeld als gevolg van aanhoudend personeelstekort. Ook is werk soms lastig te combineren met mantelzorg voor hulpbehoevende ouders, partners of kinderen.

Hoe houd je voldoende grip op de mate van ziekteverzuim binnen jouw organisatie, maar vergroot je ook de gezondheid van je mensen? Scroll verder voor een aantal strategieën!

Amplitie en preventie: twee strategieën voor grip op ziekteverzuim

Amplitie en preventie zijn complementaire aspecten van ziekteverzuimbeheer. Beide gaan over het creëren van een ondersteunende en gezonde werkomgeving. Maar wat is ook alweer het verschil?  

Preventie is gericht op het organisatiebreed proactief implementeren van gezondheidsbevorderende maatregelen. Denk aan ergonomische aanpassingen, het aanbieden van stressmanagementprogramma’s of voorlichting over een gezonde leefstijl. Daarmee minimaliseer je risicofactoren die kunnen leiden tot ziekteverzuim en zorg je dat mensen die toch uitvallen snel weer kunnen re-integreren.  

Bij amplitie focus je op het versterken van datgene wat al goed gaat. Vanuit waarderend perspectief ga je ontdekken waar energie, talent en succesfactoren zitten die je kunt versterken en vergroten binnen je organisatie. Dat kan bijvoorbeeld door mensen dusdanig te faciliteren dat ze vaker juist die werkzaamheden kunnen doen waar ze goed in zijn, of door te zorgen dat ze die kennis delen, zodat collega’s er ook beter in worden. Bijkomend voordeel is dat je medewerkers zo meer werkplezier ervaren en meer voldoening uit hun werk halen. 

Een belangrijk verschil met preventieve interventies is dat die zich vaak richten op risicogevallen of risicodoelgroepen. Amplitie richt zich op het totale menselijke kapitaal van je organisatie, waarbij je actief bij je medewerkers ophaalt waar zij behoefte aan hebben. Het is dus geen one size fits all, maar maatwerk. Juist door deze ‘bottom-up’-aanpak is het draagvlak – en daarmee de kans van slagen – doorgaans groter dan bij een algemeen preventieprogramma dat vanuit management of directie uitgerold wordt.

Investeren in werkgeluk als de sleutel tot succes

Steeds meer organisaties zien de toegevoegde waarde van investeren in werkgeluk. Maar ook de wetenschap laat zien dat dit positieve invloed heeft op de organisatie én de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat gelukkige medewerkers niet alleen productiever en creatiever zijn, maar ook beter samenwerken en hogere beoordelingen ontvangen van collega’s en managers. 

Ook op organisatieniveau heeft investeren in vitaliteit zo zijn voordelen. Dat zorgt namelijk voor minder personeelsverloop, lagere zorgkosten, minder fouten en ongevallen, meer efficiëntie, grotere aandeelhouderswaarde en sneller herstel na ongunstige gebeurtenissen. 

Als je streeft naar een amplitievere werkomgeving, dan is investeren in gelukkige medewerkers een logische stap. Dit proces begint door in kaart te brengen hoe het eigenlijk op dit moment gesteld is met de vitaliteit van je organisatie. Zodra je weet waar je staat, kun je gerichter actie ondernemen om waar nodig bij te sturen. 

De vier pijlers van amplitie

Hierboven hebben we al even in grote lijnen uitgelegd wat amplitie inhoudt én wat het verschil is met preventie. Maar hoe ga je als organisatie concreet aan de slag met amplitie, en hoe veranker je dit in je HR-strategie? We hebben de vier pijlers van amplitie (ontwikkeld door Talent College) voor je op een rijtje gezet: 

Gezondheid

Hoe zit het met de fysieke én mentale gezondheid op de werkvloer? Om dat scherp te krijgen, is een open dialoog van groot belang. Door met je medewerkers in gesprek te blijven, heb je een beter idee van wat er speelt. Plan dus regelmatig momenten in waarop je een-op-een doorvraagt naar hoe het eigenlijk met ze gaat. Zo stimuleer je hun welzijn, verhoog je hun betrokkenheid en voorkom je uitval.  

Werkinrichting

Niet alleen het werk dat je uitvoert, maar ook de omgeving waarin je dat doet heeft invloed op je werkgeluk. Een ergonomisch ingerichte werkplek, met voldoende licht en goed afgestelde ventilatie, is daarbij van groot belang – ook tijdens het thuiswerken. Voorzie medewerkers van de juiste tools en goed werkende technologie, om frustraties te voorkomen. Zorg daarnaast voor een balans tussen focusplekken en ruimte voor (sociale) interactie.  

Bevlogenheid

Wil je een bevlogen team, dan zul je een positieve werkcultuur moeten creëren, met ruimte voor open dialoog, teamwork en onderlinge communicatie. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich emotioneel en professioneel gesteund voelen. Mensen die actief betrokken worden bij de besluitvorming, voelen zich meer gewaardeerd en gerespecteerd door hun leidinggevende En krijgen ze de kans om te groeien in hun professionele ontwikkeling, dan voelen ze zich ook meer betrokken bij de organisatie 

Talentmanagement

Hoe zit het eigenlijk met de ambities van je medewerkers? Waar worden ze enthousiast van? Door in te zetten op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen en groeien binnen de organisatie. Zeker met de huidige krappe arbeidsmarkt in het achterhoofd kan het zinvol zijn om bij het invullen van een openstaande functie eerst eens te kijken naar het potentieel dat je al in huis hebt. 

Investeren in werkgeluk als de sleutel tot succes

Het welzijn van je medewerkers is essentieel voor de groei en veerkracht van je organisatie. Het loont dus om te investeren in een gezonde werkomgeving en proactief beleid op te stellen rondom preventie en amplitie. Samen zorgen deze elementen niet alleen voor minder verzuim, maar ook voor meer medewerkerstevredenheid. 

Door een omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarin hun welzijn merkbaar voorop staat, zorg je voor een hogere output en betere prestaties. Gemotiveerde en gezonde medewerkers werken namelijk niet alleen efficiënter, maar zijn door hun hogere betrokkenheid bij de organisatie ook eerder bereid om een tandje bij te zetten als dat nodig is. Dit zorgt er bovendien ook vaak voor dat medewerkers meer voldoening uit hun werk halen. 

Een effectieve aanpak voor verzuimpreventie en amplitie kan de kosten van ziekteverzuim aanzienlijk verlagen. Daarbij gaat het niet alleen om directe kosten, zoals het vinden van vervangend personeel of bepaalde medische uitgaven. Ook de indirecte kosten van verzuim tellen mee. Heb je minder mensen tot je beschikking, dan lever je bijvoorbeeld al snel in op productiviteit. En vergeet de mentale impact op het team niet! 

Door de gezondheid en professionele groei van jouw medewerkers voorop te stellen, bouw je een sterke reputatie op als aantrekkelijke werkgever. Geen overbodige luxe in de huidige krappe arbeidsmarkt! Dat helpt niet alleen bij het behouden van huidige medewerkers, maar maakt jouw organisatie ook aantrekkelijker voor toptalent. Dit is cruciaal voor de langetermijngroei van je organisatie. 

Door amplitie te integreren in je HR-strategie, bouw je aan een bedrijfscultuur waarin continue verbetering en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Dit stimuleert niet alleen het aanpassingsvermogen van je medewerkers, maar maakt het ook makkelijker om als organisatie mee te bewegen met uitdagingen en veranderingen in de markt 

Werk maken van amplitie? Zo begin je!

Als je scherp hebt welke specifieke uitdagingen er spelen, kun je gerichter aan de slag met een effectieve strategie voor verzuimbegeleiding. Waar loopt jouw organisatie op dit moment tegenaan? 

We weten te weinig over amplitie 

Wil je graag aan de slag met amplitie, maar vind je dat je op dit moment nog onvoldoende grip hebt op het onderwerp? Dan kan een kennissessie uitkomst bieden.
Neem contact op voor de mogelijkheden

We hebben te weinig grip op verzuim

Verzuim is een complex onderwerp. Heb je het idee dat de manier waarop jullie dat aanpakken nog beter kan? Dan kan een verzuimtraining voor leidinggevenden handig zijn.
Lees hier meer over hoe een verzuimtraining eruitziet

We weten niet waar we moeten beginnen

Iedere organisatie is uniek, met eigen doelstellingen en specifieke uitdagingen. De professionals van Menea helpen graag bij het beantwoorden van je ontwikkelingsvragen.
Neem contact op voor een adviesgesprek

De professionals van Menea helpen je graag!

Wil jij het aanwezige talent binnen de organisatie ten volste benutten? Neem gerust contact op met Menea. We bespreken de mogelijkheden graag met je.