Ben jij de regisseur van jouw werkgeluk? Ja!

3 tips die je helpen meer grip te krijgen op je werkgeluk

Ieder mens is uniek. Wat ons gelukkig maakt verschilt dan ook per persoon. In grote lijnen kan voor iedereen geluk worden omschreven als het ervaren van diepgaande positieve emoties. Maar hoe bereik je dit in je werk? Begin bij het begin en krijg eerst helder wat werkgeluk voor jou persoonlijk inhoudt: hoe uit zich dit, welke emoties en gevoelens ervaar ik dan? Daarna kun je je afvragen: waardoor en wanneer voel ik me gelukkig? Hoe kan ik hier grip op krijgen?

1) Neem de regie

Doe een stap terug en pak de rust om te signaleren waar jij invloed op hebt. Zie waar je de neiging hebt reactief of automatisch te handelen. Door een proactieve houding aan te nemen, kom je meer ‘in control’. Word de regisseur van jouw leven. Wanneer je merkt waar en hoe jij invloed kan uitoefen, zaken in beweging brengt of, zowel grote als kleine, prestaties behaalt, ervaar je eerder positieve gevoelens. Wees je bewust van wat je in je mars hebt!

2) Het positieve van het negatieve, bepaal je focus

Natuurlijk zijn er ontelbare factoren op het werk en in ons leven waar we geen (directe) invloed op hebben. Het jaar 2020 is daar een recent en duidelijk voorbeeld van. In negatieve situaties is het goed te constateren wat dat met je doet. Geef deze gevoelens en emoties de ruimte. Maar voor je werkgeluk is het belangrijk hier niet in te blijven hangen. Misschien ken je het effect van poetsen met houtskool? Door het zwart-witcontrast lijken je tanden in een klap een stuk witter en vallen ze op. Hetzelfde geldt voor positieve ervaringen; deze vallen meer op en krijgen echt betekenis wanneer je ze naast negatieve ervaringen kunt leggen. Jij bent de regisseur van je leven, weet je nog? Kies er bewust voor waar jij met je aandacht naartoe gaat en richt je op zaken die jou positieve gevoelens en emoties geven.

3) Wees vooral jezelf

Het lijkt zo cliché: iemand die je als tip geeft ‘wees vooral jezelf’. Toch blijkt dat mensen die dichtbij hun ‘ware’ zelf blijven en zich hier ook naar gedragen, meer geluk ervaren dan mensen die zich anders voordoen en zich daarbij van zichzelf ontvreemd voelen. Ken je dat filmpje van een steward in een vliegtuig die van het uitbeelden van de veiligheidsinstructies een kleine comedyshow maakt? Denk je dat in zijn takenpakket staat omschreven: ‘instrueer passagiers door middel van een comedyshow’? Hij doet het omdat hij er goed in is, het leuk vindt om te doen en waarschijnlijk energie krijgt van de positieve reacties. Dat hij, door meer zichzelf te zijn, ervoor kan zorgen dat mensen niet alleen de instructies volgen, maar ook nog eens lachend het vliegtuig verlaten, kan zijn werk nog meer zingeving bieden. Zoek voor je werkgeluk de ruimte op in je werk. Waar kun je nog meer en beter jezelf zijn? Ga maar eens na; waar kan en wil ik mijn interesses, kwaliteiten en persoonlijkheid nog meer inzetten?

Sophie van Baalen is Assessment Psycholoog bij Menea Hof.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

De werkdruk op leerkrachten is al jarenlang veel te hoog: steeds meer leraren hebben stress en vinden geen of een stuk minder plezier in hun werk. Zonde! Want hierdoor stroomt personeel weg en wordt nieuw personeel afgeschrikt.

Als schoolleider sta je voor een dubbele uitdaging: aan de ene kant wil je binnen het onderwijs nieuw personeel aantrekken en aan de andere kant wil je het personeel dat er is, zo goed mogelijk aan het werk houden.

We delen in deze whitepaper 9 tips en tricks voor een vitale onderwijsorganisatie waar leerkrachten het werkgeluk weer terugvinden. Ook leggen we de kern van het probleem bloot. Waardoor stroomt personeel weg of valt personeel uit binnen de onderwijssector?

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen Menea?

Wil je meer grip op het ziekteverzuim binnen jouw organisatie? Zet dan in op het welzijn en werkplezier van je medewerkers. Hoe je dat doet, lees je in deze longread: