Medewerkers met post-COVID? Met subsidie van Erasmus+ ontwikkelen we een innovatieve aanpak op maat 

Menea en Erasmus

In juli 2022 is een Europese subsidieaanvraag van Menea goedgekeurd door Erasmus+ voor de uitwisseling van kennis over post-COVID. Samen met onze partner uit Wenen onderzoeken we hoe de begeleiding van mensen met post-COVID optimaal kan worden ingericht. In deze blog vertellen we je over de start van dit project. 

Op dit moment coacht Menea tientallen mensen van werk naar werk die te maken hebben met beperkingen ten gevolge van post-COVID. Dit doen wij momenteel nog op de reguliere wijze, maar we merken dat bepaalde behoeften bij deze groep mensen toch verschillen en een innovatieve aanpak op maat beter zou passen.  

Subsidie voor de volwasseneneducatie 

Menea heeft bij Erasmus+ subsidie aangevraagd, en gekregen, voor de start van dit project. Het programma Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee Nationale Agentschappen: Erasmus+ Onderwijs & Training en Erasmus+ Jeugd. 

Wat is post-COVID? 

Er is sprake van post-COVID wanneer je drie maanden na een coronabesmetting nog klachten hebt die zo goed als zeker het gevolg zijn van die besmetting. De belangrijkste klachten – al is de verscheidenheid aan klachten enorm – zijn: moeite met fysieke inspanning, extreme moeheid, concentratieproblemen, niet op woorden kunnen komen en slaapproblemen.  

In ons land zijn tot nu toe ruim acht miljoen mensen besmet geraakt met het COVID-virus. Daarvan heeft tien tot twintig procent langdurige klachten, soms met het gevolg dat werk niet meer zoals eerder, of helemaal niet, kan worden uitgevoerd. 

Over ons partnership met BEST 

Kennis is er om te delen; daarom wisselen we informatie uit met onze Oostenrijkse partner BEST. BEST is een instituut voor beroepsopleiding en persoonlijke training. Begin januari (2023) vond de eerste ‘fysieke’ ontmoeting plaats.  

Met de trein gingen de betrokkenen van dit project naar Wenen. “Na een introductie doken we algauw de diepte in,” vertelt regiomanager en register casemanager Karin Jaeger. “Wat zijn de verschillen en overeenkomsten met de situatie van medewerkers met post-COVID in Nederland en Oostenrijk? Wat gebeurt er in Oostenrijk als een medewerker langdurig ziek wordt?” Het waren zulk soort vragen die aan bod kwamen. 

Eén belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat je in Nederland als werkgever twee jaar lang verantwoordelijk bent voor een werknemer. In Oostenrijk is dat slechts zes weken; als werkgever hoef je na die tijd niet meer bij te dragen aan de re-integratie. “Mede om deze reden zijn wij in Nederland ook een stuk verder wat betreft de kennis en data die beschikbaar zijn over de gevolgen van post-COVID in relatie tot werk,” vult Karin aan.  

Wat is het doel van dit traject? 

Door middel van scholing, de samenwerking met BEST en intervisiebijeenkomsten wil Menea een uitgebalanceerde aanpak ontwikkelen die recht doet aan de nieuwe werkelijkheid van de medewerker met post-COVID. Rekening houdend met deze situatie gaat de coachee op zoek naar een nieuwe passende en duurzame werkomgeving.  

De kennis die we opdoen vanuit dit project willen we gaan gebruiken in een vernieuwde coachingsmethode voor deze doelgroep met focus op het vinden van werkgeluk. Karin vertelt: “Begin maart 2023 krijgen alle medewerkers van Menea training over post-COVID en mede met de kennis die we dan opdoen, gaan we de begeleiding steeds verder afstemmen op deze specifieke en tegelijkertijd diverse doelgroep.”  

In het komend jaar houden wij jullie dan ook op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen binnen dit traject. Maar wil je hier alvast meer over weten? Neem contact op met Karin Jaeger. Zij gaat er graag met je over in gesprek!  

LinkedIn
Twitter
Facebook

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

De werkdruk op leerkrachten is al jarenlang veel te hoog: steeds meer leraren hebben stress en vinden geen of een stuk minder plezier in hun werk. Zonde! Want hierdoor stroomt personeel weg en wordt nieuw personeel afgeschrikt.

Als schoolleider sta je voor een dubbele uitdaging: aan de ene kant wil je binnen het onderwijs nieuw personeel aantrekken en aan de andere kant wil je het personeel dat er is, zo goed mogelijk aan het werk houden.

We delen in deze whitepaper 9 tips en tricks voor een vitale onderwijsorganisatie waar leerkrachten het werkgeluk weer terugvinden. Ook leggen we de kern van het probleem bloot. Waardoor stroomt personeel weg of valt personeel uit binnen de onderwijssector?

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen Menea?