Waar ken jij Menea van?

Ontwikkeling

“Staat bij jullie organisatie het streven naar meer werkplezier steeds hoger op de agenda? Dat vind ik niet gek, want jouw medewerkers functioneren beter wanneer zij gelukkig zijn op én met hun werk! En als je ontdekt waar talenten en kwaliteiten liggen, dan zal de organisatie ook beter presteren. Menea helpt jouw medewerkers grip te krijgen én te houden op hun loopbaan en hun professionele ontwikkeling.” 

Laat je inspireren 

Outplacement

“In sommige gevallen neem je als werkgever afscheid van een medewerker. Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien zit een medewerker niet meer op de juiste plek of staat er een reorganisatie op de planning? Wij helpen je graag met het vinden van – én het begeleiden in – een passende oplossing voor de medewerker(s). 

Het draait immers om de mens achter de medewerker 

Re-integratie

“Je wil dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Uitval van een medewerker wil je natuurlijk voorkomen. Helaas heb je dit niet helemaal zelf in de hand. En wanneer een medewerker uitvalt komt dit altijd ongelegen. Je maakt je zorgen om de betreffende medewerker en dan brengt de Wet verbetering poortwachter (WvP) ook verplichtingen en kosten met zich mee. Wij begeleiden je graag tijdens dit proces.”  

Zo doen we dat in de praktijk 

Trainingen

“Hier ben jij het vast helemaal mee eens: jouw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie! En hierin investeren kan bijvoorbeeld door middel van trainingen. Die helpen de medewerker bij het beantwoorden van vragen als: waar haal ik kracht uit? En waar krijg ik energie van? Help jij jouw medewerkers om potentieel en groei te ontdekken én te verwezenlijken? 

Dit is een voorbeeld van een effectieve training…