Nik werkte in het familiebedrijf van zijn vader. Door verschillende omstandigheden kreeg hij een burn-out en belandde hij in een 2e spoortraject. Onze loopbaancoach Menekse Polat begeleidde hem naar een nieuwe, passende functie. En met succes, want sinds kort werkt Nik met veel plezier bij Buyitdirect. We laten in deze case Nik en zijn manager Richard aan het woord, want hoe is dit proces precies verlopen? 

“Begin februari (2022) maakte ik kennis met Buyitdirect. Ik heb een half jaar gere-integreerd. Sinds 1 augustus werk ik onder contract bij Richard in het team en dat bevalt erg goed,” aldus Nik. Hij werkt nu binnen sales support public en ondersteunt accountmanagers bij het maken van offertes en het voorbereiden van deals. “Lekker veel uitzoekwerk!” Maar wat ging hieraan vooraf?  

Het werken in een familiebedrijf werd onhoudbaar 

Nik werkte in het familiebedrijf van zijn vader, in de vleesindustrie. “Ik had naast administratieve werkzaamheden ook taken die lichamelijk te zwaar waren om goed uit te voeren. En ook de meningsverschillen met mijn vader liepen hoog op, waardoor het uiteindelijk een onhoudbare situatie was geworden.” Het leek Nik beter om zakelijk de banden te scheiden en het privé leuk te houden.  

Na de ziekmelding duurde het ongeveer twee maanden voordat de Arbodienst was ingeschakeld. Eenmaal in gesprek bleek al snel dat een 2e spoortraject gestart moest worden. “Via de werkgever kwam ik toen in contact met Menea,” legt Nik uit. 

Burn-out: dat is toch niets voor mij?! 

Nik had een burn-out; zelfs een koffieafspraak met een loopbaancoach voelde als een enorme drempel. “Toen Menea in beeld kwam, had ik al snel een afspraak met loopbaancoach Menekse Polat om kennis te maken. Dat voelde toen voor mij als een flink obstakel. Gelukkig maakte zij het zo laagdrempelig mogelijk voor mij en stelde ze me erg op mijn gemak. De klik was er en we zijn samen het proces ingegaan op weg naar een nieuwe baan.”  

Nik heeft verschillende testen gedaan om uit te zoeken wat hij nou echt leuk vindt om te doen. Ook de gesprekken met Menekse hebben geholpen om dit goed in kaart te brengen. “In de loop van de tijd kwam ze met wat re-integratie opties. En algauw kwam Buyitdirect op mijn pad.”  

In hetzelfde schuitje 

Manager Richard vertelt dat Menekse op een netwerkborrel in contact kwam met de organisatie. Richard had meteen herkenning bij het verhaal van Nik; hij heeft vier jaar geleden in hetzelfde schuitje gezeten. “Ik wist natuurlijk precies hoe hij zich op dat moment voelde en ik wilde hem graag verder helpen.”  

 “Het kennismakingsgesprek bij Buyitdirect voelde eigenlijk meer als een uitnodiging dan een sollicitatie,” vertelt Nik. Richard vult aan: “We hebben wel een soort sollicitatiegesprek gevoerd via Teams, ook met Menekse erbij, maar de klik was meteen zo goed dat het inderdaad niet eens zo ‘officieel’ aanvoelde.” Drie dagen na het gesprek begon Nik met het re-integreren bij Buyitdirect. 

Een intensief traject volgt 

 “Vanaf het begin hebben we goed in kaart proberen te brengen wat Nik wel en niet aankon op dat moment. We wilden absoluut geen druk opleggen. De eerste dag stuurde hij mij een WhatsAppbericht dat het niet ging. Waarop ik antwoordde: geen probleem, morgen weer een dag,” vertelt Richard. 

Het traject is heel intensief geweest; Nik heeft ook bij een psycholoog gelopen. Daar heeft hij veel persoonlijke inzichten gekregen. Voor Nik was het überhaupt een shock dat hij in de ziektewet terecht kwam. “Een burn-out? Ja, ik had er wel eens van gehoord, maar nooit gedacht dat het mij zou overkomen. Niet aanstellen en doorgaan, dat was op mijn lijf geschreven. Dit heeft achteraf gezien ook invloed gehad op het krijgen van de burn-out.”  

Het langzaam opbouwen van de werkdruk heeft Nik als heel prettig ervaren. “Ik heb echt moeten leren: genoeg is genoeg. Grenzen durven aangeven. En eerlijk gezegd is dat leerproces nog steeds aan de gang. Maar ik weet nu beter waar de valkuilen liggen.” 

Praktische handvatten en laagdrempelig contact 

Menea heeft vooral praktische handvatten geboden, het opstellen van een cv en presentatietips bijvoorbeeld. Ook kwam Menekse iedere maand op bezoek om te kijken en vragen hoe het ging; de vinger werd goed aan de pols gehouden. Richard: “Toen ik een keer het gevoel had dat het niet goed met Nik ging, heb ik ook meteen bij Menekse aan de bel getrokken. Ze was – ook tijdens haar vakantie – bereikbaar; wat een toewijding!” Nik zelf had ook veelvuldig contact via WhatsApp. “Ze liet me niet in mijn eigen sop gaarkoken. Ik kon altijd met mijn problemen bij haar terecht.”  

Nik en Richard sluiten af met de woorden: “Aan Menekse hebben we echt een goede begeleider gehad. Het is natuurlijk een zakelijk proces, maar er was zeker ook genoeg ruimte voor ontspanning waardoor er een fijne sfeer om het traject heen hing. Menekse is betrokken, praktisch en heeft humor. Ze kwam meestal gezellig rond lunchtijd bij ons langs en er werd dan ook genoeg over koetjes en kalfjes gesproken, wat zeker aan dit succesvolle traject heeft bijgedragen.” 

Amplitie, je hoort de term steeds vaker voorbijkomen. Het staat voor het versterken van het welbevinden van jouw medewerkers. Je verbetert hun veerkracht en functioneren, waardoor jij een sterke en flexibele organisatie creëert. Dat klinkt mooi, nu naar de praktijk. c

Wil je psychisch ziekteverzuim terugdringen, dan moet je op tijd ingrijpen. Dat is fijn voor jouw medewerker, die niet ziek wordt. De organisatie wordt niet op kosten gejaagd en hoeft geen vervanging te zoeken. Beter is het om nóg eerder in het proces aan de slag te gaan. Als werkgever bouw je dan aan een organisatie waar medewerkers zo zeer in balans zijn dat stressklachten veel minder ruimte krijgen. Deze aanpak heet amplitie. 

Verleg de aandacht van problemen oplossen naar het stimuleren van welzijn 

De term amplitie is afgeleid van het Latijnse woord amplio, dat verbeteren betekent. Door het optimaliseren van de algehele vitaliteit van de medewerkers boek je winst aan de voorkant, in plaats van dat je achteraf verzuim oplost.  

Wat is het verschil tussen amplitie en duurzame inzetbaarheid?   

Er zijn veel raakvlakken tussen duurzame inzetbaarheid en amplitie, maar waar zit dan het verschil? Duurzame inzetbaarheid is vooral gericht op het versterken van de mentale en fysieke weerbaarheid van medewerkers. Bij amplitie kijk je daarnaast ook naar de invulling van de werkzaamheden. Deze zouden zoveel mogelijk moeten aansluiten op de specifieke kwaliteiten en wensen van je medewerkers.  

Kortom: dat wat goed gaat, stimuleer je. Hierdoor halen medewerkers meer voldoening en werkplezier uit hun dagelijkse werkzaamheden én kunnen ze beter sturing geven aan hun ontwikkeling en carrière. Om hier een succes van te maken, kijk je als onderneming op alle niveaus vanuit een amplitief perspectief naar situaties. 

4 pijlers van amplitie 

Binnen amplitie zijn er vier pijlers waarop je je kan richten: gezondheid, bevlogenheid, talentontwikkeling en werk-/leefinrichting. 
Beweging, voeding, ontspanning en werk-privé balans vallen allemaal onder de pijler gezondheid. Bij bevlogenheid kun je denken aan thema’s als veerkracht, vitaliteit en zelfvertrouwen, eigenlijk alles waardoor een medewerker een bevlogen persoon wordt. Bij talentontwikkeling gaat het om het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten. Bij de vierde pijler werk-/leefinrichting gaat het enerzijds over de fysiek ingerichte werkomgeving en anderzijds om de inhoudelijke inrichting van iemands werk. Zijn de omstandigheden optimaal om het (werk) gelukkig te kunnen uitvoeren? 

Wat betekent amplitie voor werkgevers? 

Als je aan de slag wil met amplitie zullen jouw medewerkers zelf-regie moeten nemen op hun inzetbaarheid en mobiliteit; als werkgever ondersteun je hierin. Hoe? Denk aan mogelijkheden bieden om (toekomstige) inzetbaarheid te onderzoeken. Coaching kan helpen, maar denk ook aan (online)trainingen over bevlogenheid. Of: de inzet van een Fitbit en vitaliteitsbudget. Net wat past bij jouw team of medewerker.  

Hoe start je met amplitie? 

Je zal eerst het net moeten ophalen, een 0-meting doen. Dit kan in de vorm van een een-op-een-gesprek met jouw medewerker. Richt je op het individu en praat over meer dan alleen het werk. Als werkgever ben je dan beter in staat signalen op te vangen van een verstoorde balans. De volgende vragen kun je behandelen: 

 • Wat houdt je deze week bezig? 
 • Waar krijg je energie van in je rol als…?  
 • Wat werkt voor jou en wat juist niet? 
 • Heb je een advies voor mij?
 • Waar kan ik jou mee helpen? 

Een open dialoog is dus stap een. Maar wat kan je nog meer doen om amplitie door de organisatie heen te weven?  

#1 Stel doelen met elkaar 

Als je weet wat jouw medewerker bezighoudt, waar hij of zij tegenaan loopt én juist wat hem of haar beweegt, dan kun je doelen stellen. Maak hiervoor een stappenplan met mijlpalen. En houd de doelen vooral concreet en haalbaar.  

#2 Vier mijlpalen 

Stimuleer medewerkers om elke dag hun geluksmomenten op te schrijven, zowel zakelijk als privé. Wanneer ze hier proactief mee bezig zijn, vergroten ze hun (werk)plezier.  

#3 Deel goed nieuws 

Binnen de psychologie is bewezen: hoe meer mensen je vertelt over positieve gebeurtenissen, des te meer positieve emoties er worden ervaren. Kom regelmatig samen om stil te staan bij mooie momenten en geleverde prestaties. Dit krikt de bevlogenheid op!  

#4 Spreek je uit 

Het uitspreken en het vergeven van issues leidt tot een verbetering van de eigen stemming. Maak je medewerkers hier bewust van. Geef hier vorm aan door het in het proces in te bedden. Let op steken onder water en maak ook deze bespreekbaar.  

Als je jouw organisatie amplitiever wil inrichten, is het goed om met een plan van aanpak de gehele organisatie te betrekken. Immers, als je een medewerker de regie wil geven op de eigen inzetbaarheid en mobiliteit, dan zal dat organisatiebreed ingebed moeten worden. 

Verdiepingsmateriaal voor de zorg, de industrie en het onderwijs 

Word je hier wel enthousiast van en wil je met amplitie en duurzame inzetbaarheid aan de slag? Misschien heb je dan baat bij één van onze whitepapers. We stelden er drie samen speciaal voor de zorg, de industrie en het onderwijs. Je kunt ze hier vinden!  

In de coronatijd werd hybride werken de nieuwe norm. Uit onderzoek van I&O Research blijkt zelfs dat 56% van de Nederlanders hybride wil blijven werken in de toekomst. Een goede balans creëren tussen thuis- en op kantoor werken is cruciaal, maar hoe bepaal je die voor je medewerkers? In deze blog zetten we 5 tips voor je op een rij.  

Wil je van hybride werken een succes maken, dan is het belangrijk het op een goede manier te ondersteunen. Wist je dat 60% van de werkgevers aangeeft minder zicht te hebben op het welzijn van hun medewerkers? En dat 48% zich zorgen maakt of medewerkers over hun eigen grenzen heen gaan? Stress, werkgeluk en werk-privébalans kunnen minder goed worden ingeschat in een situatie waarin veel op afstand gewerkt wordt, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek van I&O Research. 

Toch gaat de voorkeur van medewerkers steeds meer uit naar hybride werken, en wel om de volgende redenen… 

 1. Een betere wisselwerking tussen werk en privé – Veel medewerkers vinden het fijn om te kunnen switchen tussen werk- en privézaken. Omdat ze minder hoeven te reizen, houden ze meer tijd over voor hun kinderen, sporten en andere privézaken. Dit geeft medewerkers rust.  
 2. Efficiënter kunnen werken – Medewerkers krijgen thuis vaak meer gedaan in minder tijd. Concentratiebogen zijn langer en dat brengt voordelen voor de medewerkers zelf, maar natuurlijk ook voor de organisatie.  

Hybride werken en goed werkgeverschap  

Wanneer je als werkgever gehoor geeft aan de wensen van je medewerkers om hybride te kunnen werken, is dit ook een teken van goed werkgeverschap. En sta je bekend als een goede werkgever? Dan behoud en trek je ook meer medewerkers aan. Wil je meer weten over goed werkgeverschap, specifiek binnen het onderwijs? Lees deze blog dan eens!  

Om van hybride werken een succes te maken is het cruciaal om de juiste balans tussen thuis en kantoor te creëren. Maar hoe doe je dat? Hieronder zetten we 5 tips voor je op een rij.    

Stap 1: Laat medewerkers meedenken 

Hybride werken komt steeds vaker voort uit de wens van medewerkers en als werkgever probeer je rekening te houden met deze wensen. Denk daarom samen na over slimme oplossingen. Dit stimuleert de medewerkers én zorgt voor een beter beheersbare bedrijfsvoering.  

Stap 2: Zorg voor een ergonomische thuiswerkplek 

Volgens de Arbowet moet je als werkgever elke arbeidsplaats betrekken in je Arbobeleid, ook de thuiswerkplek. Je bent daarom verplicht te controleren of de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht. Als werkgever kan je de nodige attributen voor thuiswerken aanschaffen of vergoeden. Dit kan grotendeels belastingvrij gedaan worden binnen de werkkostenregeling (WKR).  

Stap 3: Maak duidelijke afspraken op papier 

Om misverstanden en potentiële arbeidsconflicten te voorkomen, moeten er duidelijke afspraken (op papier) gemaakt worden over hybride werken. Geef aan wat jij van de medewerkers verwacht, leg deze afspraken vast in een thuiswerkovereenkomst en laat jouw medewerkers deze tekenen. 

Stap 4: Zorg regelmatig voor afstemming 

Eén van de meest gehoorde klachten bij thuiswerken? Dat is het gemis van sociale contacten en een algeheel verlies van verbondenheid met de organisatie. Door bepaalde vergaderingen op locatie in te plannen houd je de vinger aan de pols en verhoog je het teamgevoel. Zorg voor een vaste structuur van werkoverleggen en voorkom dat medewerkers ieder op een eigen eilandje werken.  

Stap 5: Blijf je medewerkers motiveren 

Naast de dagelijkse gang van zaken is het belangrijk dat jij jouw medewerkers gemotiveerd houdt. Blijf in gesprek over de persoonlijke groei en ambities. Meer werkgeluk betekent ook een hogere productiviteit… In deze blog hebben we nog meer wetenschappelijke bewijs over werkgeluk op een rij gezet. Heb jij hem al gelezen? 

Wil je alles uit hybride werken halen? Wees dan duidelijk over wat jij verwacht van jouw medewerkers en geef hun een stem in het hybride werken-beleid. Blijf de medewerkers motiveren en maak zo van hybride werken een blijvend succes! 

We spenderen gemiddeld 69.000 uur van ons leven aan werk. Hoe zonde is het dan als je daar geen werkgeluk uit kunt halen? Wij zeggen het al jaren: gelukkige medewerkers presteren beter en zorgen ervoor dat ook de organisaties beter presteren. Maar daar is ook wetenschappelijk bewijs voor, en dit zetten we in deze blog voor je op een rij. 

Allereerst, wat verstaan we precies onder werkgeluk? Een fijne bron voor deze definitiebepaling is wetenschapper Emiliana R. Simon-Thomas, directeur van het Greater Good Science Center van de Universiteit van Californië. Zij zegt het volgende over werkgeluk: “Werkgeluk is een algeheel gevoel van plezier op het werk, het goed kunnen omgaan met tegenslagen, vriendschappelijk contact kunnen maken met collega’s en klanten én weten dat je werk ertoe doet voor jezelf, de organisatie en daarbuiten.” 

Meer werkgeluk betekent een hogere productiviteit 

Uit een onderzoek van de Saïd Business School van de universiteit van Oxford in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam blijkt dat er een oorzakelijk verband is tussen werkgeluk en de mate van productiviteit. De onderzoekers volgden een half jaar 1800 salesmedewerkers, waarbij wekelijks het geluksgevoel werd opgevraagd. Er werd zelfs rekening gehouden met het weer, immers zorgt een zonnetje voor meer geluksgevoelens en zorgt een regenachtige dag voor meer ongelukkige gevoelens. De conclusie? Medewerkers verkochten 13% meer in een ‘gelukkige’ werkweek dan in een ‘ongelukkige’.  

Meer winst met gelukkige medewerkers 

In 2019 bracht het Center for Economic Performance (CEP) van The London School of Economics een rapport uit met de onderzoeksvraag: leidt hoger welbevinden van medewerkers tot een hogere productiviteit en uiteindelijk tot tastbare voordelen voor het resultaat van bedrijven? De onderzoekers trokken de volgende conclusie: “Er is een significante, sterke positieve correlatie tussen de tevredenheid van medewerkers over hun bedrijf en medewerkersproductiviteit en loyaliteit naar klanten. Een hoger welbevinden op het werk is positief gecorreleerd met meer winstgevendheid op bedrijfsniveau.”  

Uit andere studies blijkt onder meer dat een hoge mate van werkgeluk bij medewerkers zorgt voor… 

 1. Een betere gezondheid en welzijn  
 2. Authenticiteit, betrokkenheid en gedrevenheid 
 3. Minder stress  
 4. Conflicten die beter worden opgelost  
 5. Minder personeelsverloop 

Werkdruk versus werkgeluk 

Werkgeluk staat lijnrecht tegenover werkdruk. Binnen het onderwijs is bijvoorbeeld de balans al een gehele tijd zoek. Want volgens cijfers van het TNO is de werkdruk binnen het onderwijs hoger dan het algemeen Nederlands gemiddelde. Ook is het aandeel werknemers dat hiermee te maken heeft in de afgelopen jaren sneller gestegen dan in andere sectoren. Hoe kan je ervoor zorgen dat de balans weer teruggevonden wordt?  

Verdiepingsmateriaal: zo creëer je een vitale onderwijsorganisatie 

Dat de oplopende werkdruk bij leerkrachten het werkgeluk in de weg zit, is duidelijk.
In deze whitepaper geven we je daarom 9 tips en tricks voor een vitale onderwijsorganisatie waar leerkrachten hun werkgeluk weer kunnen terugvinden. 

Het verzuim in de zorg steeg het hardst naar 6,4%, maar de tweede plek wordt ingenomen door het verzuim in de bedrijfstak industrie met 6%. De vraag is dan: wat is de oorzaak van het verzuim en misschien nog wel belangrijker: hoe voorkom je dit?  

Misschien heb je wel eens gehoord van de NEA, dit is de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden én een van de grootste periodieke onderzoeken naar werksituaties van medewerkers in Nederland, bekeken door de ogen van de medewerkers zelf. In samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) voeren TNO en het CBS dit onderzoek jaarlijks uit.  

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

In de laatste editie komt onder meer naar voren dat – volgens de ruim 58.000 geïnterviewde medewerkers – verzuimgevallen (deels) werkgerelateerd zijn. Verder blijkt dat deze verzuimgevallen vaak optreden in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg én industrie. Werken in de industrie is vaak belastend, fysiek maar dus ook mentaal. Dat blijkt ook uit het volgende… 

Eén van de belangrijkste redenen om te verzuimen als gevolg van werk is namelijk psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. De uitkomst van deze soort arbeidsbelasting is vaak werkdruk, werkstress of conflicten op het werk met collega’s of klanten. Maat wat houdt PSA precies in? 

Taakeisen en autonomie 

Binnen PSA worden verschillende aspecten onderscheiden. De twee belangrijkste aspecten zijn misschien wel taakeisen en autonomie. Een onbalans tussen die twee zorgt in veel gevallen voor problemen op het werk. Want als een medewerker zowel hoge taakeisen als een lage autonomie ervaart, kan dit leiden tot een hoge werkdruk met alle gevolgen van dien. 

Emotionele belasting en moeilijkheidsgraad 

Een disbalans in de volgende twee relevante aspecten binnen PSA kan ook de werkdruk verhogen, namelijk: emotionele belasting en de moeilijkheidsgraad van het werk. In het afgelopen jaar ervoer 76% van de respondenten een hoge moeilijkheidsgraad en één op de tien medewerkers had een hoge emotionele belasting. 16% van de respondenten gaf zelfs aan burn-outklachten zoals psychische vermoeidheid door het werk te ervaren. 

Zo verhoog je de duurzame inzetbaarheid 

Een balans vinden tussen de verschillende aspecten binnen psychosociale arbeidsbelasting is cruciaal om verzuim te voorkomen. En uiteindelijk wil je als werkgever natuurlijk een fabrieksvloer creëren waar iedereen met meer plezier en energie werkt. Maar wat kun je in de praktijk doen om deze duurzame inzetbaarheid te verhogen? Wij delen graag wat tips met je!  

Tip 1: stimuleer gezond gedrag 

Een gezond lijf betekent vaak ook een gezonde mindset. Door de inzet van een vitaliteitsbudget kan iedere medewerker zelf aan de slag met het verbeteren van zijn of haar gezondheid.   

Tip 2: geef medewerkers regie over de eigen loopbaan 

Een bepaalde ervaring wat betreft autonomie creëer je ook door medewerkers het gevoel te geven dat ze regie over de eigen loopbaan hebben. Ga met jouw medewerkers in gesprek of ze nog op hun plek zitten en wat hun ontwikkelingsdoelen zijn. 

Tip 3: steun de medewerker, ook bij privékwesties  

Blijf op de hoogte van wat er speelt. Informeer bijvoorbeeld over verslavingszorg. Game- en internetverslaving kunnen de werk-privé balans evenzeer ontwrichten als drugs!  

En heb je behoefte aan meer inzichten? Deze whitepaper staat bomvol tips, allemaal toegesneden op de industrie. En ook fijn: je kunt er meteen zelf mee aan de slag!  

tips om het wij-gevoel erin te houden

 1. Investeer in je team

  Eén ding is belangrijk, en helaas niet meer met terugwerkende kracht te herstellen: heb je geïnvesteerd in je teamleden tijdens de coronaperiode, ondanks de restricties?Misschien heb je een-op-een wandelafspraken gemaakt. Hartstikke mooi, maar hebben jouw teamleden elkaar onderling ook gezien?

 2. Stimuleer contact en verbinding in je team

  In hoeverre heb je je teamleden gestimuleerd contact op te nemen met die nieuwe collega, voor een een-op-een Team-meeting? Dat wordt van beide kanten enorm gewaardeerd, alleen denken medewerkers daar zelf niet snel aan. Aan jou als leidinggevende de taak extra alert te zijn op deze nieuwelingen. Vraag regelmatig naar hun welbevinden en maak de verbinding met andere collega’s. 

 3. Wees alert op verzuim

  Misschien valt het minder op als een team of teamlid disfunctioneert. Oude issues die speelden zijn naar de achtergrond geschoven, maar zullen als een boemerang terugkomenWees alert op de eerste verzuimgevallen.

 4. Wissel live en virtueel af

  Om de betrokkenheid bij de organisatie te stimuleren is het slim om teamoverleg afwisselend live en virtueel te organiserenBijvoorbeeld een wekelijks overleg per scherm en een maandoverleg op kantoor. En eens in het kwartaal een echte borrel, zodat je gewoon even ongedwongen met elkaar kan praten over hoe het gaat. Daar kan een online bingo vanachter een scherm echt niet tegenop!

 5. Laat je inspireren

  Teams doen het beter wanneer ze niet alleen maar met de dagelijkse werkpraktijk bezig zijn, maar ook af en toe kunnen reflecteren op hun vakgebied of functioneren. Organiseer eens een inspirerende lezing, workshop of training. Mogelijke onderwerpen: communicatiestijlen, samenwerkingsvormen en de samenstelling van teams in relatie tot hun doelen.

Menselijk contact staat bij veel bedrijven hoog in het vaandel, zeker bij het onze. Nog nauwelijks een jaar geleden trokken we onze neus op voor digitale werkondersteuning als videobellen, Teams-bijeenkomsten en Break Out Rooms. Break Out wat…? We kenden de term niet eens. Nu is de digitale werkvorm in één klap geaccepteerd, zowel tussen collega’s onderling als met klanten. En laten we eerlijk zijn, het heeft z’n voordelen.

Welke positieve lessen op werkgebied hebben we geleerd?

Veel persoonlijk contact kan heel goed online plaatsvinden. Afspraken hoeven zich niet meer altijd in dezelfde ruimte te voltrekken. Een-op-een met een klant kan makkelijk digitaal. Ook komt het minder voor dat een afspraak niet uitkomt of dat iemand te weinig tijd heeft. Allemaal voordelen…

Meerwaarde van echt contact

Maar de meerwaarde om elkaar in het echt te zien, is ook zeer duidelijk geworden. Een eerste kennismaking, of het bespreken van loopbaan scans en assessments is in het echt zoveel waardevoller. Non-verbale signalen worden beter opgepakt; voor ons werk als coach maakt zo’n echte ontmoeting het verschil.

Zelfbeschikking en autonomie

Wat we van deze periode hebben geleerd? Dat we veel efficiënter met onze tijd omgaan. Medewerkers hebben meer zelfbeschikking gekregen en zijn veel autonomer geworden. Dus geen race tegen de klok en stress in de file om kinderen op tijd op te halen van de opvang. Een goede ontwikkeling. En tegelijkertijd is het ook oppassen geblazen: opletten dat medewerkers hun tijd goed afbakenen.

CNV luidt noodklok over werkstress

Zo publiceerde vakbond CNV al in oktober zorgwekkende cijfers. Wat bleek? Naarmate de coronacrisis langer duurt, kampt 29% van de werkenden met steeds meer werkstress. Maar liefst 38% doet zijn werk met minder plezier en 21% zegt dat de sfeer op het werk steeds grimmiger wordt.

Dit beeld sluit aan op wij in de dagelijkse praktijk zien. Er zijn mensen die te veel doen en non stop videobellen van 9.00 tot 17.00. Of zich alleen nog verplaatsen van de eettafel naar de bank en weer terug.

Voorkomen is beter…

Niet zo gek, iedereen moet nog wennen aan de hybride werkvorm. Nu komen we erachter dat we tijd nodig hebben om te recupereren. Om het ene af te sluiten en het andere voor te bereiden. Het nut van een autorit tussen twee afspraken wordt ineens duidelijk: even resetten en ademhalen met je favoriete muziek op tien.

Hopelijk is dat binnenkort weer realiteit. Maar voordat Nederland weer terug gaat naar ‘normaal’, is het belangrijk je medewerkers ook nu fit en vitaal te houden. Want voorkomen is beter dan genezen.

Reageer op signalen van stress en ga indien nodig aan de slag met een vitaliteitsprogramma. Ook bij psychische klachten geldt dat je er beter zo snel mogelijk bij kunt zijn, want dan verklein je de kans op een ellenlang re-integratietraject. Geen enkele werkgever zit te wachten op een post-corona hypotheek die bestaat uit een torenhoge uitval…

Benieuwd naar het effect van muziek op je concentratievermogen?

Hier moest ik aan terugdenken, toen ik me bewust werd van de invloed van muziek op mijn gemiddelde werkdag. Zeker nu, met het (gedwongen) thuiswerken. Vooral klassieke muziek brengt mij in een prettige, ontspannen stemming. Meestal klinkt er muziek: ‘s morgens vroeg als ik mijn werkdag voorbereid, tussen de coachingssessies door en aan het einde van de werkdag.

Absolute stilte…

Wat is nu precies het effect van muziek op je hersenen en daarmee op je concentratievermogen? Er is veel onderzoek naar gedaan en de resultaten lijken elkaar tegen te spreken. Enerzijds tonen onderzoekers aan dat absolute stilte de beste ‘muziek’ is voor de hersenen als het om focus en concentratie gaat (Larsen & Galletly, 2005).

of achtergrondgeluiden?

Maar stel dat stilte geen optie is, bijvoorbeeld in een kantoortuin of als de kinderen thuis zijn en een partner verderop in huis aan het telefoneren is? Dan kan muziek juist weer wél een positief effect hebben. Vooral barokmuziek of andere muziek met 60 à 70 bpm (beats per minute) blijken het volgens onderzoek goed te doen. Ons hartritme in rust heeft hetzelfde tempo en zo blijk je jezelf op een optimale manier tot rust te brengen. Op Spotify zijn afspeellijsten te vinden, speciaal voor dit doeleinde. Ook zijn er programma’s die monotone omgevingsgeluiden laten horen, zoals koffiebargeluiden of het ruisen van de zee, wat positief werkt op de concentratie in een rumoerige omgeving.

Hiphop, hardrock of klassiek

Aan de andere kant stelt Erik Scherder, professor Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van Singing in the Brain (2017), dat elk muziekgenre de concentratie kan vergroten, of het nou hiphop, hardrock of klassiek is. Muzikale ritmes kunnen delen van het brein positief beïnvloeden, die niet met horen te maken hebben. Er zijn wel twee eisen, waaraan moet worden voldaan: de muziek moet opgaan in de achtergrond en degene die ernaar luistert moet er mee bekend zijn.

Effect op concentratievermogen

Als je de muziek fijn vindt, komt er dopamine vrij die bijdraagt aan een geluksgevoel. Een blij gevoel, omdat je naar je favoriete muziek luistert, aldus Scherder in een artikel in De Volkskrant (28 juni 2019). Muziekklanken gaan via de perifere auditieve banen vanuit het oor naar de hersenstam, waar zich gebieden bevinden die een rol spelen bij opwinding. Vanuit de hersenstam lopen verschillende baansystemen omhoog, naar de hersenschors. Het voorste deel van de hersenschors wordt ook wel de frontale kwab genoemd – een gebied in de hersenen verantwoordelijk voor het concentratievermogen. Dopamine stimuleert dit deel van de hersenen. Als een bepaald lied de aanmaak van dopamine vergroot, heeft dit dus effect op het concentratievermogen. Scherder stelt dat het van persoonlijke voorkeur afhangt of stilte dan wel achtergrondmuziek beter werkt voor de concentratie. Dit hangt weer samen met het kunnen verdelen van aandacht.

Positieve beïnvloeding van de hersenen

‘Muziek Terwijl U Werkt’ was een legendarisch Radio Veronica programma uitgezonden sinds 1969. Maar of muziek ook daadwerkelijk voor je werkt is persoonlijk, of hangt op zijn minst af van het soort muziek dat je kiest. In ieder geval kan fijne, bekende muziek de hersenen positief beïnvloeden. Wellicht is ‘Muziek Voordat U Werkt’ of ‘Muziek Na Afloop Van Uw Werk Tijdens Een Wandeling’ wel een betere optie.

Wil je muziek luisteren? 3 praktische tips:

 1. Als je niet met een koptelefoon werkt, sluit dan één of meerdere (bluetooth-) speakers aan op je telefoon of laptop. Misschien lijkt het niets uit te maken, maar juist de kwaliteit van je speakers heeft extra positieve invloed op je muziekbeleving.
 2. TuneIn is een applicatie, die (internationale) radiozenders doorgeeft, ook met non-stop muziek. Luister je via een Sonos-systeem, dan is TuneIn makkelijk te selecteren. Houd je van klassieke muziek, dan is NPO Radio 4 Concerten een prettige zender om digitaal te beluisteren. NPO Radio heeft zelf diverse apps die je kunt downloaden, maar de zender is ook te beluisteren via applicaties als TuneIn, net als de andere zenders van NPO Radio. Daarnaast zijn diverse afspeellijsten samengesteld door NPO Radio, met verschillende stemmingen als uitgangspunt.
 3. Spotify biedt zoals bekend een enorme verzameling aan muziek. Heb je een Spotify Premium-account (gratis via KPN als provider voor internet en TV), dan wordt de muziek niet onderbroken door reclameboodschappen. Een mooie functionaliteit is nummer- of artiestenradio. Om met nummerradio te beginnen: kies een nummer waar je van houdt en die bij je stemming van het moment past. Voer deze in als zoekterm, onder Nummers. Klik op Info & Opties door middel van het driehoekje naast de vermelding van titel en artiest. Klik vervolgens op Radio starten. Spotify selecteert nu een flinke verzameling nummers, gebaseerd op jouw lievelingsnummer. Artiestenradio werkt op dezelfde manier voor je favoriete artiest. Een afspeellijst zonder erbij na te denken!

Olivier Schneider werkt voor Menea als coach en is gespecialiseerd in persoonlijke coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement.

Hoe maak je weloverwogen keuzes in je carrière?

Bovendien schuiven veel mensen financiële zaken voor zich uit en denken ‘die financiën, dat komt wel een keer’. Heel herkenbaar toch? Ook voor mezelf, tot ik op een zeker moment in mijn leven alles van scratch af moest uitzoeken en regelen…

Loopbaancheck met financieel advies

Normaalgesproken wordt een loopbaancheck met financieel advies gedaan bij outplacement en bij ziekte. Je kijkt naar werk wat ophoudt, een eventuele nieuwe baan en combineert dat met een financiële check. In zo’n situatie komt er veel op iemand af. Krijg je wel of geen uitkering als je die andere baan aanneemt? Wat zijn de financiële mogelijkheden bij een vrijwillige vertrekregeling of een transitieregeling? Kan iemand het volhouden tot zijn of haar pensioen? Dat zijn moeilijke beslissingen.

Financiële scenario’s

Maak je inzichtelijk hoe de financiële scenario’s eruitzien, dan is het makkelijker een keuze te maken. Zonder die financiële check weet je niet waar je voor kiest en bestaat de kans dat het in de toekomst spaak loopt.

Pensioenopbouw, sparen, beleggen

Ik ben ervan overtuigd dat we vaker een loopbaancheck moeten combineren met een financiële update. Er zijn natuurlijk talloze scenario’s denkbaar. Stel dat je over een jaar een nieuwe functie krijgt, wat betekent dat voor je pensioenopbouw, voor je manier van sparen, voor je beleggingen? Hoe verhoudt het inkomen van je nieuwe baan zich tot je oude baan? Of stel dat je van een fulltimebaan naar parttime overstap. Wat betekent dat voor je portemonnee?

Meer grip en weloverwogen keuzes

Om dan de juiste beslissing te nemen, is er een programma beschikbaar ‘Financieel Fit en Vitaal’ dat bestaat uit een gesprek met een financieel adviseur en een online tool die verschillende toekomstscenario’s aan je voor legt. Hiermee krijg je inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn en wat deze voor je betekenen. De geschetste scenario’s geven meer kennis en grip op je financiële situatie. Op basis daarvan maak je weloverwogen keuzes en kom je in beweging. De combinatie van een online dashboard met persoonlijk advies op maat zorgt dat het een krachtig instrument is voor professionele en persoonlijke groei. Het daagt je uit te denken in mogelijkheden en kansen in plaats van beperkingen en obstakels.

Caroline Meulendijk is accountmanager bij Menea

Hoe help je een langdurig zieke werknemer op weg?

Als iemand langdurig ziek is, word ik ingeschakeld voor een arbeidsdeskundig onderzoek. Eerst breng ik een bezoek aan de werkgever. Ik kom blanco het bedrijf binnen en met een onafhankelijke blik bekijk ik het probleem, breng de hele situatie in kaart en kan een andere richting geven die helpt in het proces. In gesprek met de werkgever en de werknemer bekijk ik of er nog andere mogelijkheden zijn. Kan iemand misschien ergens anders terecht, binnen of buiten het bedrijf? Wat voor belasting heeft het huidige werk? Wat kan iemand nog wel? Alles wordt van meerdere kanten bekeken met een arbeidsdeskundige blik.

Concreet advies: kom in actie!

Medewerkers die ik spreek, zijn dan vaak een jaar ziek. Wat ik merk is dat ze heel erg bezig zijn met hun ziekte en hun ziekenhuisafspraken, maar weinig met hun werk. Sommigen hebben zelfs het gevoel dat hun werkgever van hen af wil. In onze gesprekken probeer ik richting te geven. Oplossen kan ik het niet, maar je kunt wel met concrete adviezen komen. Eigen regie pakken en balans vinden om je eigen leven te leiden, daar gaat het eigenlijk om.

Kom zelf in actie

Mensen kunnen het beste zelf de verantwoordelijkheid nemen. Dus niet afwachten wat de werkgever doet, maar zelf in actie komen. Plan een afspraak met de bedrijfsarts, kijk met de leidinggevende welke taken je kunt oppakken. Van een staand naar een zittend, administratief beroep wellicht? En soms moet je dan realistisch zijn over een eventuele terugkeer naar de oude werkplek.

Wake-up call

Natuurlijk is het confronterend te horen dat je na twee jaar ziekte kunt worden ontslagen. Zulk nieuws werkt vaak als een wake-up call, met name als je al lang bij dezelfde werkgever in dienst bent. Veel medewerkers denken tegen beter weten in ‘dat kan ik nog wel’. Vanuit mijn neutrale positie kan ik makkelijker zeggen dat ’t niet kan. Ook kan ik mensen geruststellen. Voorheen werkte ik bij het UWV en zat ik aan de andere kant van de tafel. Daar sprak ik met mensen die na twee jaar ziekte niet meer terug kunnen keren naar hun werkplek. Vanuit deze ervaring weet ik wat iemand staat te wachten en dat vindt men prettig.

Inspanning vanuit werkgever

Soms ligt er een sluimerend conflict, dat niets te maken heeft met de ziekte. De kunst is om dat te scheiden. Als een bedrijf snel iemand op spoor 2 wil zetten, dan denk ik ‘wacht even’. Ook de werkgever moet zich inspannen om iemand te behouden die al jarenlang bij het bedrijf werkt.

De juiste afweging

Het leuke van mijn baan? Alle lagen van de bevolking kruisen mijn pad. Ik kom bij veel bedrijven binnen en zie veel bijzondere beroepen waarover ik alles mag vragen. Van de marketingdirecteur tot de schoonmaker, ik spreek met iedereen. Je kijkt op een andere manier naar werk en ziet welke toegevoegde waarde een dienstverband heeft voor mensen. Aan mij de taak de juiste afweging te maken tussen de belasting in het werk en de belastbaarheid van werknemer. Zo’n advies is vaak bepalend voor iemands leven en toekomst!

Erna Jongman (53) is arbeidsdeskundige bij Menea